Välkommen till dans- och cirkuskonsulenterna

DIS bedriver dans- och cirkuskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län.

 

Aktuellt
Danskonsulenterna

Danskonsulenterna

foto Christina Tingskog

Cirkuskonsulenten

Cirkuskonsulenten

foto Einar Kling Odelcrants

Dans i stan

DANSISTAN

foto: Johan Sundén

Skapande skola

Skapande skola

foto Anna Molander

KOKO/ Kommun koreograf

Prata dans

Prata dans och cirkus

foto Kerstin Helsing

Dans på Röda linjen

foto Johnny Widegren

Community dans

Communitydans och cirkus

foto Åsa Fagerlund

Skapa dans

Skapa dans

foto Maryam Barari

DIS / Dans i Stockholms stad och län riktar sig främst till barn och unga därför att:

  • konstarterna dans och cirkus kan öppna och skapa nya världar 
  • de berör sinnen som vi kanske inte är så vana att använda 
  • rörelsen är i fokus, inte ordet som annars har så stor betydelse i vårt samhälle 
  • barn och unga har rätt att få tillgång till många konstformer, intryck och språk