Välkommen till dans- och cirkuskonsulenterna

DIS bedriver dans- och cirkuskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län.

 

Aktuellt
Danskonsulenterna

Danskonsulenterna

foto Joachim Hövel

Cirkuskonsulenten

Cirkuskonsulenten

Dans i stan

DANSISTAN

foto Håkan Jelk

Skapande skola

Skapande skola

foto Helene Berg

KOKO/ Kommun koreograf

Prata dans

Prata dans och cirkus

foto Kerstin Helsing

Aktuellt

foto Linus Enlund

Community dans

Communitydans och cirkus

foto Åsa Fagerlund

Skapa dans

Skapa dans

foto Johnny Widegren

DIS / Dans i Stockholms stad och län riktar sig främst till barn och unga därför att:

  • konstarterna dans och cirkus kan öppna och skapa nya världar 
  • de berör sinnen som vi kanske inte är så vana att använda 
  • rörelsen är i fokus, inte ordet som annars har så stor betydelse i vårt samhälle 
  • barn och unga har rätt att få tillgång till många konstformer, intryck och språk