Aktuellt

För att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad kan du följa oss på facebook.

Sök till DANSISTAN!

21 februari 2019

Har du en dans eller cirkusföreställning för barn och unga som kan spela på scenerna i Region Stockholm?
Den 15 mars är det sista dagen att söka till nätverket DANSISTAN inför hösten -19. Fyll i formuläret här
Ett konstnärligt råd bestående av representanter från dansscenerna i Stockholm, samt från DIS/Dans i Stockholms stad och län, väljer terminsvis ut vilka produktioner som ska ingå i DANSISTANs utbud. Välkommen att söka!

foto: Marcus Hagman, från Deltagarbaserade verket Döden

Välkommen på frukostmöte

21 februari 2019

Nu öppnar vi upp för anmälan till vårt andra frukostmöte under våren för cirkusartister och danskonstnärer. Denna gång har vi bjudit in handläggare från Kulturrådet och Kontnärsnämnden. 

Dag: Torsdag 28 mars
Tid:  kl 9.00-11.30
Plats: Usine konferens, Rhone, Södermalmsallén 36, vån 3. T-bana Medborgarplatsen.
Anmäl dig här senast den 19 mars.

Vilka stöd finns det för cirkusartister/cirkusgrupper och dansgrupper/koreografer?
Tillsammans med handläggare från Konstnärsnämnden och Kulturrådet får ni en inblick i stödformer och arbetssätt. Tid för frågor kommer att finnas!

Vi bjuder på kaffe och smörgås!

På plats finns:

Ophélie Alegre, handläggare scenkonst Konstnärsnämnden
Catarina Zarazura, handläggare scenkonst Kulturrådet
Åsa Fagerlund, danskonsulent DIS
Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent DIS

Varmt välkommna!

DIS på Subcase

23 januari 2019

Hur kommer framtiden se ut för den samtida cirkusen?

Under Subcase den 13 februari kl.9.30 arrangeras ett panelsamtal kring utvecklingen av cirkusen där Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent finns med i panelen. Läs mer om Subcase här.

I Kulturrådets kartläggning av samtida cirkus i Sverige från 2017 framträder en konstform och bransch med goda möjligheter att utvecklas. Samtidigt utpekas hinder för detta i form av bland annat bristande kompetens inom området, få speltillfällen och brist på scener och arrangörer.

Nyligen har även Kulturförvaltningen, Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting utvärderat sin länskulturfunktion för samtida cirkus; fortfarande den enda i sitt slag i landet. Här framkommer att den regionala konsulentfunktionen har betytt mycket och att intresset för samtida cirkus är stort bland länets kommuner. Men även att det behövs mer dialog mellan utövare och arrangörer och en bättre infrastruktur för konstformen i regionen.

Med avstamp i dessa kartläggningar arrangeras en paneldiskussion om den samtida cirkusens framtid i Sverige i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet.

Paneldeltagare:
·        Maria Lewenhaupt, handläggare Kulturrådet och delskribent av KUR:s kartläggning av samtida cirkus 2017

·        Fredrik Ljungestig, kulturstrateg, Haninge kommun

·        Lasse Wassrin, styrelseledamot, Manegen, utvecklingschef Kulturhuset i Finspång 

·        Anders Frennberg, VD, Cirkus cirkör

·        Victoria Dahlborg, producent, Kompani Giraff

·        Lillemor Strand-Bandmann , cirkuskonsulent, DIS/Dans i Stockholms stad och län

Läs om panelsamtalet här.

foto: Fouzia Fofo Rakez  

Frukostmöte om stöd till dans och cirkus

22 januari 2019

DIS arrangerade frukostmöte om olika stöd

Den 22 januari samlades cirkus och danskonstnärer på DIS frukostmöte för att få information om de olika stöd som finns i Stockholms stad och i Region Stockholm.

Erik Häger och Lena Strömberg Lagerlöf på Kulturförvaltningen Region Stockholm berättade om kulturstöd och verksamhetsstöd. De berättade bl a om att barn och unga fortsatt är en prioriterad målgrupp, att projekten ska ha regional angelägenhet och att kultur i skärgården är viktigt att få ut. Läs mer om stöden här.

Från Stockholms stad kom Mia Crusoe och Karin Rowland som berättade om sina stöd. Kulturstöd och utvecklingsstöd kan sökas flera gånger per år. Ju större summa som söks desto högre krav på ansökan. Här kan du läsa om kulturstöd och utvecklingstöd. Kulan, webbplatsformen för kultur i skola och förskola är både en digital utbudskatalog och ett stödsystem där varje elev kan få 50 kr i subvention genom Kulanpremien. En positiv nyhet är att från och med i år kan Kulan ge 50% subvention till uppsökande föreställningar i Stockholm stad.
Här kan du läsa om Kulan.

Från DIS berättade Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent om Scenkonststödet för dans och cirkusföreställningar. Det är en subvention till kommuner i regionen(ej Stockholm stad) på 50% av gaget. Du som utövare får automatiskt stödet om du har fått annat stöd av staden, regionen eller Kulturrådet. Om du inte har fått stöd från nämnda orgaisationer så kan du ändå få subvention om din föreställning kompletterar utbudet och håller hög konstnärllig kvalitet.

Åsa Fagerlund berättade om DIS andra nätverk och arbetsområden. På hemsidan har DIS en bank av Skapande skola-projekt där skolor kan hitta aktuella och intressanta samarbeten med dans och cirkus. . Nätverket Community dans har funnits sedan 2014 och är en träffpunkt för danskonstnärer som arbetar med community dans som metod. DIS samarbetar med danskonsulenterna på Kultur i Väst, Västra Götaland för att regelbundet arrangera träffar för erfarenhetsutbyte, fortbildning och föreläsningar. Läs mer här. Fler cirkusartister och danskonstnärer från olika dansstilar välkomnas till nätverket.

Tack alla som kom! 

ZebraDagen

21 januari 2019

En inspirations- och fortbildningsdag för pedagoger inom skola och förskola.

”Stopp min kropp” är ett begrepp som används inom förskolan. Att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller stopp. Under dagen kommer Anna Sparrman, professor i tema Barn vid Linköpings universitet, prata om relationen mellan seende, bild och nakenhet från barnkulturen och konstsfären, samt hur barn i fokusgruppsdiskussioner själva pratar om bilder och nakenhet.

Minna Krooks föreställning OBS! Superviktigt! för barn från 4 år tar sedan plats på scen. Med humor och viga kroppar ställs frågor som; Var på en hund kan man klappa? Var på en kompis kan man klappa? Minna Krook pratar om hur hon tänkt kring gränser och barn i OBS! Superviktigt!

Slutligen visas dansfilm med barn på scen. Vad händer när professionella dansare och barn arbetar tillsammans i en föreställning? Har vi i Sverige en annan syn än t ex i Frankrike?

När: 22 februari 13.00 - 16.00

Var: ZebraDans, Renstiernasgata 48, Stockholm

Deltagandet är gratis men anmäler du dig är det viktigt att du kommer.
Anmälan/info: 08-702 92 01, lotta@zebradans.se

Läs mer på ZebraDans hemsida.

Dagen arrangeras av ZebraDans och DIS/Dans i Stockholms stad och län.

foto: Ozzy West