Aktuellt

För att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad kan du följa oss på facebook.

Danspriset 2018

16 januari 2018

DANSPRISET 2018
-för utveckling i och av dansområdet 2016-2017

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut DANSPRISET till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2016 -2017. DANSPRISET 2018 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu 16-19 maj.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få DANSPRISET 2018
- Scenkonstnärlig utveckling
- Barn och unga insatser
- Höja status eller professionaliteten för området (kvalitets aspekt)
- Kreativitet och nyskapande
- Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

DANSPRISET kan delas ut i en av följande kategorier:
- Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
- Publikarbete/Arrangörsarbete
- Pedagogiska insatser, metodutveckling
- Forskning
- Politiskt engagemang
- Dansfilm
- Cirkus
- Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
- Framtidsutveckling/Nyheter
- Främjande insatser för BoU
- Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
- Internationella arbete och samarbeten 

Nominera till DANSPRISET 2018

Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar och här i Stockholm genom DIS Vem som helst kan nominera!

Nomineringsperioden är mellan 1 feb -8 mars 2018.

Följande ska finnas med i en nominering som skickas digitalt till kontaktperson:
Namn på person eller organisation som nomineras, verksam i stad alt region, telefonnummer.
En kort motivering på max 500 tecken.

Maila din nominering till:
camilla.luterkort@sll.se

Vinnaren av DANSPRISET meddelas av juryns ordförande per telefon senast 17 april 2018.

Välkommen med dina nomineringar!

 

Nytt år, nya telefonnummer

19 december 2017

Tusen tack till alla danssamarbeten under 2017 säger vi på DIS. 

Den 1 januari går DIS in i Kulturförvaltningen på Stockholms läns landsting. Här nedan ser du våra nya epostadresser och telefonnummer:

camilla.luterkort@sll.se, 08-123 379 26, 072-450 70 81

lillemor.strand-bandmann@sll.se, 08-123 379 29

asa.fagerlund@sll.se, 08-123 379 28, 072-450 93 70

anna.e.berglund@sll.se, 08-123 379 27, 072-238 37 92

God Jul, och gott nytt år önskar

Camilla, Lillemor, Anna, Åsa, Karin och Lina


 
 

 

DIS in i landstingets kulturförvaltning

5 december 2017

Från och med 1 januari 2018 inordnas Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län inom kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting.

– Med denna breddade verksamhet ökar våra möjligheter att nå ut till hela länet, säger förvaltningschefen Eva Bergquist.

Kulturförvaltningen stödjer sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika kulturområden i länet. Nu har kulturnämnden beslutat att inordna ytterligare två av dessa – Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län – inom kulturförvaltningen. Film Stockholm är sedan 2005 en del av landstingets kulturförvaltning. Film Stockholms framgångsrika verksamhet är en viktig del av kulturförvaltningens framåtsyftande verksamhet.

– Med denna breddade verksamhet ökar våra möjligheter att nå ut till hela länet. Beslutet förtydligar kulturförvaltningens roll i förhållande till länets kommuner. Genom samordnad styrning och planering når vi större effekt, vilket gynnar länets medborgare – inte minst barn och unga, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Frågan om att inordna vissa länskulturfunktioner har processats genom utredningar under ett antal år. Beslutet att inordna Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län är ett viktigt steg i att sammanföra spetskompetens och tydliggöra landstingets kulturpolitiska roll.

En annan förändring vid årsskiftet blir att Stockholms läns museum styr om rodret mot en ny och mer samtida färdväg. Här handlar det om att förhålla sig innovativt till ett redan mycket museitätt län, där bostadsbyggandet dessutom sätter kulturmiljön i fokus. I stället för att visa utställningar i ett fysiskt museum, kommer de att arbeta mer digitalt, för att på så sätt nå ut till fler invånare som är intresserade av länets kulturarv. Fokus kommer som tidigare att vara kulturmiljö, kulturarv, slöjd och konst, men genom att utgå ifrån en digital plattform blir museet mer lättillgängligt.

FAKTA:

Kulturförvaltningen stödjer sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika kulturområden i länet.
Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län är två länskulturfunktioner som hittills har drivits externt, men som från och med 1 januari 2018 organiseras under kulturförvaltningen.
Övriga externa länskulturfunktioner är: Stiftelsen Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm, samt Länsmusiken.
Kulturnämnden har beslutat om en översyn av verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm med syftet att göra dessa än mer relevanta för länets medborgare. 

foto från ReAct i Nacka kommun

KOKO/Kommunkoreograf

5 december 2017

KoKo/Kommunkoreograf till Huddinge kommun

 Under 2016-17 har Haninge kommun, Botkyrka kommun och Upplands bro kommun haft en KoKo/kommunkoreograf. Kolko Ink, Ingrid Olterman Dans och JUCK har tagit plats i kommunernas kulturhus, fritidsgårdar, scener, festivaler, seniorboenden, skolor, förskolor och andra platser. Dansfilm, föreställningar, workshops, sommarjobb-de har skapat utrymme för dans och rörelse med kommunens medborgare. Nu är det dags för en KoKo i Huddinge kommun. 

Vi säger grattis till JELNEK Dance Company och dess medlemmar Nathalie Hillman, Karla Bucaro, Jasmine Attié och Lovisa Wallerström som är valda till KoKo/kommunkoreograf i Huddinge under 2018! JELNEK har tidigare bland annat arbetat med dansresidens i Järfälla där de skapade föreställningen Ingen är en ö och i Valdermarsvik där de påbörjade arbetet med föreställningen 90°F. Som KoKo/kommunkoreograf kommer kompaniet framförallt att verka i Skogås, Centrala Huddinge och Vårby i södra Stockholm.
KoKo/kommunkoreograf är ett treårigt nationellt projekt där DIS med hjälp av utvecklingsmedel från Kulturrådet vill skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan koreografer och kommuner. Under 2018 kommer DIS att samarbeta med Västra Götaland och Mölndals kommun som också har en KoKo/kommunkoreograf. En målsättning är att genom längre dansresidens skapa en modell för fler möten kring dans och danskonst.

Du kan läsa mer om KoKo i Botkyrka/JUCK och Upplands Bro/Ingrid Olterman Dans.

KOKO/Kommunkoregraf möjliggörs av Kulturrådets utvecklingsbidrag, Stockholms läns landsting, värdkommunen och DIS. 

foto ovan Jelnek: Tom Krüger

foto nedan Ingrid Olterman dans: Martin Skoog

 

#Metoo i dansbranchen

23 november 2017

Nu samlar sig även dansare, danspedagoger och koreografer kring sexuella trakasserier i dansbranchen. SRD/Samarbetsrådet för regional dansutveckling, alltså danskonsulenterna i hela landet stödjer detta upprop med all kraft! Läs uppropet här:

#tystdansa

 Bild: Morguefile/Mantasmagorical

Mötesplats barnkultur

23 oktober 2017

Årets sista Mötesplats Barnkultur var måndagen den  20 november. Då berättade scenkonstkollektivet MELO om sitt arbete som de senaste åren har fokuserat på barn och unga med särskilda behov. MELO har genom flera års utforskande hittat förhållningssätt att arbeta med normbrytande funktionalitet, bland annat genom den interaktiva föreställningen Spåra (2012), Tillhet (2016) samt workshops. Sedan starten 2005 har MELO skapat sceniska verk, musik, ljudkoreografi/-arkitektur och verk för barn. Det var ett mycket uppskattat möte med stor publik och vi tackar Musikaliska för ett fint år fullt av spännande träffar med barnkulturen.

Under våren arrangerar vi nya träffar:

Måndag 5 feb kl. 17.00
OBS! Stora salen, längre föreläsning ca 1, 5 tim (inkl frågor och diskussion).

Bilders makt med Moa Matthis 
Moa Matthis, författare, skribent, fil dr och lärare på Konstfack och Joanna Rubin Dranger, bildberättare och illustratör samt professor i illustration knuten till Konstfack, är kvällens  gäster. De kommer att berätta om Kunskapsbanken Bilders Makt som dedriver tillsammans ochsom ären nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film, förklarande texter och pedagogiskt material om stereotyper. Genom att berätta om bildernas ursprung, historia och funktion erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. Det är en folkbildande kunskapsbank om rasistiska stereotyper och öppen för alla. Moa och Joanna ger exempel på navigering och beskriver bakgrund, innehåll och pedagogik bakom kunskapsbanken. Kunskapsbanken Bilders Makt drivs av Mångkulturellt centrum som en kunskapspilot inom Unesco LUCS.

Finansierad av Postkodlotteriets kulturstiftelse


Måndag 9 april kl.17.00
Clara Schumannsalen. Fika och mingel från kl.16.30. Föreläsning ca 1 tim (inkl frågor och diskussion)​​​​​​​.

Danskonst för de allra yngsta
Samspel, medskapande och tidiga kroppsminnen  På denna mötesplats får vi träffa KollektivKompaniet KolKo ink. som är en plattform för danskonst och pedagogik. De delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter genom arbetet med Rundgång, en dansföreställning för de allra yngsta, 6 - 14 månader, där relationen mellan bebis och vuxen står i fokus, när de tillsammans upplever och utforskar rörelse och rum.

Mötesplats Barnkultur arrangeras i samarbete med Länsmusiken, Centrum för barnkulturforskning

Fotograf: Marie Bejstam

 

Dans och cirkussommarjobb 2017

27 september 2017

Under tre veckor i somras samlades 21 ungdomar från olika delar av länet och sommarjobbade som dans och cirkusartister. Franziska Kusebauch och Angeliki Meli ledde det konstnärliga arbetet med bidrag från DIS,Stockholms läns landsting och kommunerna. I filmen nedan kan ni se vilka platser de besökte och hur de skapande en föreställning utifrån temat att flytta.

Nätverksträff Communitydans

23 mars 2017

DIS har tillsammans med Kultur i Väst och danskonsulenterna i Västra Götaland ett nätverk av danskonstnärer som arbetar med community dans. Nästa möte är i Stockholm den 28-29 maj 2018. Då kommer bl a Eva Bojner Horwitz och berättar om sin forskning. Eva Bojner Horwitz är medicine doktor, kulturhälsoforskare och utbildningsansvarig vid Center for Social Sustainability (CSS) vid Karolinska Institutet, knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Här kan du läsa mer om Kulturhälsoboxen som hon har varit med och tagit fram. Här kan du också lyssna på Kropp och själ i P1 där hon pratar om dans och hälsa.

Vi återkommer med tider, lokal och program så snart vi kan. 

Nätverket har funnits i snart 3 år och samlar danskonstnärer som arbetar med communitydans som metod. Vill du veta mer om själva begreppet så läs här. Syftet med nätverket är bl a att utbyta och stärka erfarenheter, lyfta communitydansfältet och sprida info om projekten.