Aktuellt

För att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad kan du följa oss på facebook.

Kulturombudsträff med tema "Spring i benen"

10 april 2018

Varmt välkomna till Kulturombudsträff den 30 augusti kl.16.30-20.00 med tema "Spring i benen". Projektet syftar till att få in mer rörelse under skoldagen och här tipsar vi om hur det kan ske med hjälp av dans och cirkus. Träffen arrangeras i samarbete med Kulan. Här kan du läsa om mer om träffen och anmäla dig.

Dansutbildaren Maria Nordlöw undervisar i skapande dans på Stockholms Musikpedagogiska Institut och har fortbildat och inspirerat mängder av lärare att använda dansen i sin undervisning. Hon ger en prova på-workshop hur dansens kan komma in i skolan på ett kreativt och konstnärligt sätt.

Krisoffer Sylwan från Cirkus Le Fou har en mångårig erfarenhet av att stå på scen men även att möta skolklasser. Han kommer att visa hur jonglering, akrobatik och balans kan vara en paus i skolarbetet.

Slutligen bjuder vi på dans och musikföreställningen Sadunära med Zebradans. Den bygger på danstekniken kontaktimprovisation och efter föreställningen kommer Niklas Valenti och Evelina Boström visa några rörelselekar som går att göra i klassrummet.

foto Sadunära: Jonas Jörneberg

Dansens dag på röda linjen

28 mars 2018

För att fira Dansens dag den 29/4 arrangerar Dans på röda linjen en mobil danshappening som börjar i Skärholmen, vidare till Vårby Gård och avslutas i Hallunda. Performancekompaniet ReAct! kommer att möta upp och guida publiken längs vägen. Under resan som sker med tunnelbanan kommer publiken att få möta olika sorters dans som jazz, indisk, samtida och street.

Både professionella aktörer som ReAct!, C.OFF och Jelnek medverkar. Även dansare från Fryshuset, DOCH, Kulturskolan Stockholm, Botkyrka Kulturskola, Usha Balasundaram, Kathak-Kompaniet, Stockholms Estetiska Gymnasium och Kungliga Svenska balettskolan. Publiken kan åka med hela vägen eller välja att sluta upp vid de olika platserna på egen hand. Dansresan är gratis men giltig SL-biljett krävs.

12.00 - 12.25​ Skärholmens torg

Medverkande: ​Dansare från Fryshuset, Kungliga Svenska balettskolan, Dans- och Cirkushögskolan och Kulturskolan Stockholm.

12.50 - 13.20​ Vårby Gård/Dansbana!

Medverkande: ​Dansare från JELNEK, C.OFF, Kulturskolan Stockholm och Usha Balasundaram.

13.50 - 14.20​ Hallunda Centrum

Medverkande: ​Dansare från Botkyrka Kulturskola, Stockholms Estetiska Gymnasium, Dans- och Cirkushögskolan, Indisk Dansakademi och Mosaikteatern.

14.40-15.40 Är de som är intresserade välkomna att prova på kontakt-improvisation med Ralf Jaroschinski från DOCH på Riksteatern, Hallundavägen 30, Norsborg. Det är begränsade platser så anmäl dig här.

Dans på röda linjen är ett nystartat nätverk som består av en rad organisationer som arbetar med dansutveckling utmed den röda linjen. Tanken är att synliggöra dansen som redan finns och göra den mer tillgänglig för framförallt ungdomar. Här kan du läsa mer vilka parter som ingår

Dansens dag firas varje år internationellt den 29 april. Den etablerades 1982 av International Dance Committee, ITI-Unesco.  Datumet är Jean-Georges Noverres födelsedag. Noverres var en förnyare av balettkonsten. Initiativet till att fira Dansens dag i Sverige togs av Svensk Danskommitté inför Kulturhuvudstadsåret 1998. Sedan dess är Dansens dag den 29 april en årligen återkommande manifestation för att ge dansen särskild uppmärksamhet.

Här kan du läsa mer om ReAct! 

Här ser du en flyer.

För mer info kontakta danskonsulent Åsa Fagerlund, asa.fagerlund@sll.se, 072-4509370

foto: Einar Kling-Odencrants

Mötesplats barnkultur

1 februari 2018

Nu sätter Mötesplats Barnkultur igång igen! Första mötesplatsen arrangeras på måndag den 5 feb med Moa Matthis om Bilders makt. Välkomna att lyssna på ett kort föreläsning, fika och träffa andra som är intresserade av barn och ungdomskultur. Läs mer om vårens träffar här:

Måndag 5 feb kl. 17.00
OBS! Stora salen, längre föreläsning ca 1, 5 tim (inkl frågor och diskussion).

Bilders makt med Moa Matthis 
Moa Matthis, författare, skribent, fil dr och lärare på Konstfack och Joanna Rubin Dranger, bildberättare och illustratör samt professor i illustration knuten till Konstfack, är kvällens  gäster. De kommer att berätta om Kunskapsbanken Bilders Makt som dedriver tillsammans ochsom ären nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film, förklarande texter och pedagogiskt material om stereotyper. Genom att berätta om bildernas ursprung, historia och funktion erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. Det är en folkbildande kunskapsbank om rasistiska stereotyper och öppen för alla. Moa och Joanna ger exempel på navigering och beskriver bakgrund, innehåll och pedagogik bakom kunskapsbanken. Kunskapsbanken Bilders Makt drivs av Mångkulturellt centrum som en kunskapspilot inom Unesco LUCS.

Finansierad av Postkodlotteriets kulturstiftelse


Måndag 9 april kl.17.00
Clara Schumannsalen. Fika och mingel från kl.16.30. Föreläsning ca 1 tim (inkl frågor och diskussion)​​​​​​​.

Danskonst för de allra yngsta
Samspel, medskapande och tidiga kroppsminnen  På denna mötesplats får vi träffa KollektivKompaniet KolKo ink. som är en plattform för danskonst och pedagogik. De delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter genom arbetet med Rundgång, en dansföreställning för de allra yngsta, 6 - 14 månader, där relationen mellan bebis och vuxen står i fokus, när de tillsammans upplever och utforskar rörelse och rum.

Mötesplats Barnkultur arrangeras i samarbete med Länsmusiken, Centrum för barnkulturforskning

Fotograf: Marie Bejstam

 

DIS in i landstingets kulturförvaltning

5 december 2017

Från och med 1 januari 2018 inordnas Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län inom kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting.

– Med denna breddade verksamhet ökar våra möjligheter att nå ut till hela länet, säger förvaltningschefen Eva Bergquist.

Kulturförvaltningen stödjer sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika kulturområden i länet. Nu har kulturnämnden beslutat att inordna ytterligare två av dessa – Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län – inom kulturförvaltningen. Film Stockholm är sedan 2005 en del av landstingets kulturförvaltning. Film Stockholms framgångsrika verksamhet är en viktig del av kulturförvaltningens framåtsyftande verksamhet.

– Med denna breddade verksamhet ökar våra möjligheter att nå ut till hela länet. Beslutet förtydligar kulturförvaltningens roll i förhållande till länets kommuner. Genom samordnad styrning och planering når vi större effekt, vilket gynnar länets medborgare – inte minst barn och unga, säger kulturförvaltningens chef Eva Bergquist.

Frågan om att inordna vissa länskulturfunktioner har processats genom utredningar under ett antal år. Beslutet att inordna Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län är ett viktigt steg i att sammanföra spetskompetens och tydliggöra landstingets kulturpolitiska roll.

En annan förändring vid årsskiftet blir att Stockholms läns museum styr om rodret mot en ny och mer samtida färdväg. Här handlar det om att förhålla sig innovativt till ett redan mycket museitätt län, där bostadsbyggandet dessutom sätter kulturmiljön i fokus. I stället för att visa utställningar i ett fysiskt museum, kommer de att arbeta mer digitalt, för att på så sätt nå ut till fler invånare som är intresserade av länets kulturarv. Fokus kommer som tidigare att vara kulturmiljö, kulturarv, slöjd och konst, men genom att utgå ifrån en digital plattform blir museet mer lättillgängligt.

FAKTA:

Kulturförvaltningen stödjer sex länskulturfunktioner som arbetar främjande med olika kulturområden i länet.
Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län är två länskulturfunktioner som hittills har drivits externt, men som från och med 1 januari 2018 organiseras under kulturförvaltningen.
Övriga externa länskulturfunktioner är: Stiftelsen Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm, samt Länsmusiken.
Kulturnämnden har beslutat om en översyn av verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm med syftet att göra dessa än mer relevanta för länets medborgare. 

foto från ReAct i Nacka kommun

KOKO/Kommunkoreograf

5 december 2017

KoKo/Kommunkoreograf till Huddinge kommun

 Under 2016-17 har Haninge kommun, Botkyrka kommun och Upplands bro kommun haft en KoKo/kommunkoreograf. Kolko Ink, Ingrid Olterman Dans och JUCK har tagit plats i kommunernas kulturhus, fritidsgårdar, scener, festivaler, seniorboenden, skolor, förskolor och andra platser. Dansfilm, föreställningar, workshops, sommarjobb-de har skapat utrymme för dans och rörelse med kommunens medborgare. Nu är det dags för en KoKo i Huddinge kommun. 

Vi säger grattis till JELNEK Dance Company och dess medlemmar Nathalie Hillman, Karla Bucaro, Jasmine Attié och Lovisa Wallerström som är valda till KoKo/kommunkoreograf i Huddinge under 2018! JELNEK har tidigare bland annat arbetat med dansresidens i Järfälla där de skapade föreställningen Ingen är en ö och i Valdermarsvik där de påbörjade arbetet med föreställningen 90°F. Som KoKo/kommunkoreograf kommer kompaniet framförallt att verka i Skogås, Centrala Huddinge och Vårby i södra Stockholm.
KoKo/kommunkoreograf är ett treårigt nationellt projekt där DIS med hjälp av utvecklingsmedel från Kulturrådet vill skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan koreografer och kommuner. Under 2018 kommer DIS att samarbeta med Västra Götaland och Mölndals kommun som också har en KoKo/kommunkoreograf. En målsättning är att genom längre dansresidens skapa en modell för fler möten kring dans och danskonst.

Du kan läsa mer om KoKo i Botkyrka/JUCK och Upplands Bro/Ingrid Olterman Dans.

KOKO/Kommunkoregraf möjliggörs av Kulturrådets utvecklingsbidrag, Stockholms läns landsting, värdkommunen och DIS. 

foto ovan Jelnek: Tom Krüger

foto nedan Ingrid Olterman dans: Martin Skoog

 

Nätverksträff Communitydans

23 mars 2017

DIS har tillsammans med Kultur i Väst och danskonsulenterna i Västra Götaland ett nätverk av danskonstnärer som arbetar med community dans. Nästa möte är i Stockholm den 28-29 maj 2018.

Den 28 maj är en intern dag för danskonstnärer i nätverket där vi tar upp frågor om community dans. Vi har även bjudit in Postkodstiftelsen för att höra mer om deras stöd och hur de ser på communitydans.

Den 29 maj bjuder vi även in andra intresserade som kultursamordnare, bidragsgivare, politiker och tjänstepersoner. Då kommer Eva Bojner Horwitz och berättar om sin forskning mellan kl.10-12. Eva Bojner Horwitz är medicine doktor, kulturhälsoforskare och utbildningsansvarig vid Center for Social Sustainability (CSS) vid Karolinska Institutet, knuten till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Här kan du läsa mer om Kulturhälsoboxen som hon har varit med och tagit fram. Här kan du också lyssna på Kropp och själ i P1 där hon pratar om dans och hälsa. Därefter bjuder vi på lunch. Under eftermiddagen kommer danskonstnärer från nätverket berätta om sina olika projekt t ex dans med Parkinsonpatienter och dans och integration. 

tid: 28 maj 13.00-17.00, 29 maj 9.30-16.30

plats: Usine, Södermalmsalléen 36-38, t-bana Medborgarplatsen

Här kan du anmäla dig till dagarna om du är danskonstnär

Nätverket har funnits i snart 3 år och samlar danskonstnärer som arbetar med communitydans som metod. Vill du veta mer om själva begreppet så läs här. Syftet med nätverket är bl a att utbyta och stärka erfarenheter, lyfta communitydansfältet och sprida info om projekten. 

Foto: Åsa Rosén, Dans för Parkinson på Moderna Museet med Åsa Elowson och Åsa N Åström