Audition för kultur och hälsa

2 maj 2018

Nu söker vi dans, cirkusprogram och workshops som kan ta plats på barnsjukhus, vårdavdelningar inom psykiatrin, genetik, palliativ vård samt för äldreomsorg. 

Audition kommer att vara den 28 – 31 augusti 2018 för det nya beställningsbara utbudet för ”Kultur och hälsa i vård och omsorg” (tidigare kultur i vården)

Läs mer här

foto: Anna Molander