Dans på röda linjen

12 juni 2017

Nu har vi startat vårt nätverk Dans på röda linjen!

Vi  vill öppna upp och länka samman dansplatser för att unga ska få tillgång till mer dans. Genom en samverkan och gemensam planering kan platser utmed tunnelbanans röda linje synliggöras och kopplas ihop. Genom att stärkas i sin dans och sitt dansskapande ges unga möjlighet att ta plats i det offentliga rummet och på det sättet få en ökad kunskap om de dansmöjligheter som erbjuds. Vårt mål är att samordna workshops, events, föreställningar och utbildningar för att fler unga hittar dit och åka mellan platserna. Läs mer här

Här kan du se en powerpoint om Dans på Röda linjen

Dans på röda linjen är ett samarbete mellan: Danskonsulenterna/DIS/Dans i Stockholms stad och län, Botkyrka kommun, Botkyrka Kulturskola, Huddinge kommun, Huddinge Kulturskola, Riksteatern, Föreningen Dansbana!, Andra hemmet/Fryshuset Skärholmen, Kulturskolan Stockholm, Solna Kulturskola, Dans- och Cirkushögskolan (DOCH), Idrottsförvaltningen Stockholm/Idrottskoordinatorn.