DIS på Subcase

23 januari 2019

Hur kommer framtiden se ut för den samtida cirkusen?

Under Subcase den 13 februari kl.9.30 arrangeras ett panelsamtal kring utvecklingen av cirkusen där Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent finns med i panelen. Läs mer om Subcase här.

I Kulturrådets kartläggning av samtida cirkus i Sverige från 2017 framträder en konstform och bransch med goda möjligheter att utvecklas. Samtidigt utpekas hinder för detta i form av bland annat bristande kompetens inom området, få speltillfällen och brist på scener och arrangörer.

Nyligen har även Kulturförvaltningen, Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting utvärderat sin länskulturfunktion för samtida cirkus; fortfarande den enda i sitt slag i landet. Här framkommer att den regionala konsulentfunktionen har betytt mycket och att intresset för samtida cirkus är stort bland länets kommuner. Men även att det behövs mer dialog mellan utövare och arrangörer och en bättre infrastruktur för konstformen i regionen.

Med avstamp i dessa kartläggningar arrangeras en paneldiskussion om den samtida cirkusens framtid i Sverige i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet.

Paneldeltagare:
·        Maria Lewenhaupt, handläggare Kulturrådet och delskribent av KUR:s kartläggning av samtida cirkus 2017

·        Fredrik Ljungestig, kulturstrateg, Haninge kommun

·        Lasse Wassrin, styrelseledamot, Manegen, utvecklingschef Kulturhuset i Finspång 

·        Anders Frennberg, VD, Cirkus cirkör

·        Victoria Dahlborg, producent, Kompani Giraff

·        Lillemor Strand-Bandmann , cirkuskonsulent, DIS/Dans i Stockholms stad och län

Läs om panelsamtalet här.

foto: Fouzia Fofo Rakez