Frukostmöte om stöd till dans och cirkus

22 januari 2019

DIS arrangerade frukostmöte om olika stöd

Den 22 januari samlades cirkus och danskonstnärer på DIS frukostmöte för att få information om de olika stöd som finns i Stockholms stad och i Region Stockholm.

Erik Häger och Lena Strömberg Lagerlöf på Kulturförvaltningen Region Stockholm berättade om kulturstöd och verksamhetsstöd. De berättade bl a om att barn och unga fortsatt är en prioriterad målgrupp, att projekten ska ha regional angelägenhet och att kultur i skärgården är viktigt att få ut. Läs mer om stöden här.

Från Stockholms stad kom Mia Crusoe och Karin Rowland som berättade om sina stöd. Kulturstöd och utvecklingsstöd kan sökas flera gånger per år. Ju större summa som söks desto högre krav på ansökan. Här kan du läsa om kulturstöd och utvecklingstöd. Kulan, webbplatsformen för kultur i skola och förskola är både en digital utbudskatalog och ett stödsystem där varje elev kan få 50 kr i subvention genom Kulanpremien. En positiv nyhet är att från och med i år kan Kulan ge 50% subvention till uppsökande föreställningar i Stockholm stad.
Här kan du läsa om Kulan.

Från DIS berättade Lillemor Strand Bandmann, cirkuskonsulent om Scenkonststödet för dans och cirkusföreställningar. Det är en subvention till kommuner i regionen(ej Stockholm stad) på 50% av gaget. Du som utövare får automatiskt stödet om du har fått annat stöd av staden, regionen eller Kulturrådet. Om du inte har fått stöd från nämnda orgaisationer så kan du ändå få subvention om din föreställning kompletterar utbudet och håller hög konstnärllig kvalitet.

Åsa Fagerlund berättade om DIS andra nätverk och arbetsområden. På hemsidan har DIS en bank av Skapande skola-projekt där skolor kan hitta aktuella och intressanta samarbeten med dans och cirkus. . Nätverket Community dans har funnits sedan 2014 och är en träffpunkt för danskonstnärer som arbetar med community dans som metod. DIS samarbetar med danskonsulenterna på Kultur i Väst, Västra Götaland för att regelbundet arrangera träffar för erfarenhetsutbyte, fortbildning och föreläsningar. Läs mer här. Fler cirkusartister och danskonstnärer från olika dansstilar välkomnas till nätverket.

Tack alla som kom!