Hallonbergen Stories

27 november 2019

Nu är det klart! 
Koreografen Anna Källblad kommer att arbeta på Hallonbergens bibliotek under våren 2020 med sexåringar i dansresidenset Hallonbergen Stories! Genom dans, koreografi och rörelse kommer Anna Källblad arbeta läsfrämjande och göra dans mer tillgänglig och nära i barnens vardag. Tillsammans improviseras rörelser fram utifrån egna berättelser och fantasier, långsamma, snabba, färgstarka eller minimalistiska. Tanken är att tillsammans dansa fram en bok om platsen och barnens historier. Hur många rörelser ryms mellan alla böcker i hyllorna? 

DIS och Regionbiblioteket samarbetar med Hallonbergens bibliotek för att skapa ett dansresidens där nya sätt att kombinera dans och läsande tas fram. Förhoppningsvis kan detta användas i fler kommuner i framtiden. Projektledare på Hallonbergens bibliotek är Johanna Klöfvermark som tillsammans med Anna Källblad förankrar arbetet bland skolor i Sundbybergs kommun. Förskoleklassen på Örskolan är huvudgruppen som koreografen träffar i workshops under våren. Även Kulturskolan i Sundbyberg kommer att bidra med sin danskompetens för att ytterligare stärka projektet.