KOKO/Kommunkoreograf

5 december 2017

KoKo/Kommunkoreograf till Huddinge kommun

 Under 2016-17 har Haninge kommun, Botkyrka kommun och Upplands bro kommun haft en KoKo/kommunkoreograf. Kolko Ink, Ingrid Olterman Dans och JUCK har tagit plats i kommunernas kulturhus, fritidsgårdar, scener, festivaler, seniorboenden, skolor, förskolor och andra platser. Dansfilm, föreställningar, workshops, sommarjobb-de har skapat utrymme för dans och rörelse med kommunens medborgare. Nu är det dags för en KoKo i Huddinge kommun. 

Vi säger grattis till JELNEK Dance Company och dess medlemmar Nathalie Hillman, Karla Bucaro, Jasmine Attié och Lovisa Wallerström som är valda till KoKo/kommunkoreograf i Huddinge under 2018! JELNEK har tidigare bland annat arbetat med dansresidens i Järfälla där de skapade föreställningen Ingen är en ö och i Valdermarsvik där de påbörjade arbetet med föreställningen 90°F. Som KoKo/kommunkoreograf kommer kompaniet framförallt att verka i Skogås, Centrala Huddinge och Vårby i södra Stockholm.
KoKo/kommunkoreograf är ett treårigt nationellt projekt där DIS med hjälp av utvecklingsmedel från Kulturrådet vill skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan koreografer och kommuner. Under 2018 kommer DIS att samarbeta med Västra Götaland och Mölndals kommun som också har en KoKo/kommunkoreograf. En målsättning är att genom längre dansresidens skapa en modell för fler möten kring dans och danskonst.

Du kan läsa mer om KoKo i Botkyrka/JUCK och Upplands Bro/Ingrid Olterman Dans.

KOKO/Kommunkoregraf möjliggörs av Kulturrådets utvecklingsbidrag, Stockholms läns landsting, värdkommunen och DIS. 

foto ovan Jelnek: Tom Krüger

foto nedan Ingrid Olterman dans: Martin Skoog