KOKO/Kommunkoreograf

5 december 2017

KOKO/Kommunkoreograf till Huddinge kommun

 Under 2016-17 har Haninge kommun, Botkyrka kommun och Upplands bro kommun haft en KoKo/kommunkoreograf. Kolko Ink, Ingrid Olterman Dans och JUCK har tagit plats i kommunernas kulturhus, fritidsgårdar, scener, festivaler, seniorboenden, skolor, förskolor och andra platser. Dansfilm, föreställningar, workshops, sommarjobb-de har skapat utrymme för dans och rörelse med kommunens medborgare. Nu är det dags för en KoKo i Huddinge kommun

Under 2018 har JELNEK Dance Company och dess medlemmar Nathalie Hillman, Karla Bucaro, Jasmine Attié och Lovisa Wallerström huserat som KOKO/kommunkoreograf i Huddinge. Som KoKo/kommunkoreograf har kompaniet framförallt verkat i Skogås, Centrala Huddinge och Vårby i södra Stockholm. De började året med att möta åk 7 genom att visa föreställningen Ingen är en ö på Teater Slava och arrangera Lunchbeat(överaskningsdisco) på flera skolor. Under april skapades en Flashmob för Dansens dag med danselever, Huddinge basket, Unga Slava, Vårby ungdomar och ABF som samlade nästan hundra medverkande. 


KoKo/kommunkoreograf är ett treårigt nationellt projekt där DIS med hjälp av utvecklingsmedel från Kulturrådet vill skapa förutsättningar för ett fördjupat samarbete mellan koreografer och kommuner. Under 2018 kommer DIS att samarbeta med Västra Götaland och Mölndals kommun som också har en KOKO/kommunkoreograf; Embla dans och teater. En målsättning är att genom längre dansresidens skapa en modell för fler möten kring dans och danskonst.

Du kan läsa mer om KoKo i Botkyrka/JUCK och Upplands Bro/Ingrid Olterman Dans.

KOKO/Kommunkoregraf möjliggörs av Kulturrådets utvecklingsbidrag, Stockholms läns landsting, värdkommunen och DIS. 

foto ovan Jelnek: Tom Krüger

foto nedan Ingrid Olterman dans: Martin Skoog