KOKO/Kommunkoreograf

30 maj 2017

KoKo/Kommunkoreograf till Huddinge kommun och Mölndals kommun

 Under 2016-17 har Haninge kommun, Botkyrka kommun och Upplands bro kommun haft en KoKo/kommunkoreograf. Kolko Ink, Ingrid Olterman Dans och JUCK har tagit plats i kommunernas kulturhus, fritidsgårdar, scener, festivaler, seniorboenden, skolor, förskolor och andra platser. Dansfilm, föreställningar, workshops, sommarjobb-de har skapat utrymme för dans och rörelse med kommunens medborgare. Nu är det dags för en KoKo i Huddinge kommun. Åtta ansökningar har kommit in och under september månad kommer DIS tillsammans med kommunerna och Kultur i Väst välja ut KoKo för nästa år!

Du kan läsa mer om KoKo i Botkyrka/JUCK och Upplands Bro/Ingrid Olterman Dans.

KOKO/Kommunkoregraf möjliggörs av Kulturrådets utvecklingsbidrag, Stockholms läns landsting, värdkommunen och DIS. 

foto ovan JUCK: Linus Enlund

foto nedan Ingrid Olterman dans: Martin Skoog