Mötesplats barnkultur

23 oktober 2017

Årets sista Mötesplats Barnkultur var måndagen den  20 november. Då berättade scenkonstkollektivet MELO om sitt arbete som de senaste åren har fokuserat på barn och unga med särskilda behov. MELO har genom flera års utforskande hittat förhållningssätt att arbeta med normbrytande funktionalitet, bland annat genom den interaktiva föreställningen Spåra (2012), Tillhet (2016) samt workshops. Sedan starten 2005 har MELO skapat sceniska verk, musik, ljudkoreografi/-arkitektur och verk för barn. Det var ett mycket uppskattat möte med stor publik och vi tackar Musikaliska för ett fint år fullt av spännande träffar med barnkulturen.

Under våren arrangerar vi nya träffar:

Måndag 5 feb kl. 17.00
OBS! Stora salen, längre föreläsning ca 1, 5 tim (inkl frågor och diskussion).

Bilders makt med Moa Matthis 
Moa Matthis, författare, skribent, fil dr och lärare på Konstfack och Joanna Rubin Dranger, bildberättare och illustratör samt professor i illustration knuten till Konstfack, är kvällens  gäster. De kommer att berätta om Kunskapsbanken Bilders Makt som dedriver tillsammans ochsom ären nätbaserad, fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film, förklarande texter och pedagogiskt material om stereotyper. Genom att berätta om bildernas ursprung, historia och funktion erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet. Det är en folkbildande kunskapsbank om rasistiska stereotyper och öppen för alla. Moa och Joanna ger exempel på navigering och beskriver bakgrund, innehåll och pedagogik bakom kunskapsbanken. Kunskapsbanken Bilders Makt drivs av Mångkulturellt centrum som en kunskapspilot inom Unesco LUCS.

Finansierad av Postkodlotteriets kulturstiftelse


Måndag 9 april kl.17.00
Clara Schumannsalen. Fika och mingel från kl.16.30. Föreläsning ca 1 tim (inkl frågor och diskussion)​​​​​​​.

Danskonst för de allra yngsta
Samspel, medskapande och tidiga kroppsminnen  På denna mötesplats får vi träffa KollektivKompaniet KolKo ink. som är en plattform för danskonst och pedagogik. De delar med sig av sina upplevelser och erfarenheter genom arbetet med Rundgång, en dansföreställning för de allra yngsta, 6 - 14 månader, där relationen mellan bebis och vuxen står i fokus, när de tillsammans upplever och utforskar rörelse och rum.

Mötesplats Barnkultur arrangeras i samarbete med Länsmusiken, Centrum för barnkulturforskning

Fotograf: Marie Bejstam