Mötesplats barnkultur

23 oktober 2017

Årets sista Mötesplats Barnkultur är måndagen den  20 nov kl 17.00. Varmt välkomna tikll Musikaliska på Nybroplan 11. Då kommer scenkonstkollektivet MELO som är ett kollektiv av personer med bakgrund inom musik, dans, konst och arkitektur. På denna mötesplats kommer de att dela med sig av sina erfarenheter om arbetet som de senaste åren har fokuserat på barn och unga med särskilda behov. MELO har genom flera års utforskande hittat förhållningssätt att arbeta med normbrytande funktionalitet, bland annat genom den interaktiva föreställningen Spåra (2012), Tillhet (2016) samt workshops. Sedan starten 2005 har MELO skapat sceniska verk, musik, ljudkoreografi/-arkitektur och verk för barn. De experimenterar på olika sätt med publikens roll och delaktighet i verken och laborerar med förhållandet publik/aktör och scenrum/publikplats.

Gruppen består av Melina Mastrotanasi, Sara Soumah, Andrea Fantuzzi, Ola Hjelmberg och Isa-Maria Kvensler.

Mötesplats Barnkultur arrangeras i samarbete med Länsmusiken, Centrum för barnkulturforskning

Varmt välkomna!

foto: Carina Savborg