Utlysning- dansresidens på Hallonbergens bibliotek

5 september 2019

Är du som danskonstnär eller dansgrupp intresserad av att utforska dans och språk i nära samarbete med Hallonbergens bibliotek? Är du nyfiken på att möta 6-åringar i ett dansresidens i ett rum fullt av möjligheter?

Hallonbergen är en stadsdel som växer fort. Här finns en ung befolkning med många flerspråkiga barn. Möjligheten att få utforska en boks innehåll i både samtal och rörelse vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust. Genom ett samarbete mellan danskonstnärer/bibliotek/kulturskola ska 6-åringar i förskoleklass ges extra språkstimulans och få möjlighet att möta dans som konstform. Syftet med residenset är att genom dans, koreografi och rörelse arbeta läsfrämjande och att göra dans mer tillgänglig och nära i barnens vardag. Förmågan att sätta ord på tankar och upplevelser är viktig för alla barns utveckling.

Vilka kan söka:
Residenset vänder sig till dig som har kunskap och erfarenhet av att jobba med och för barn och unga. Vi ser att du är intresserad av språk och har arbetat med språk och delaktighet i workshops och dialoger. Du har professionell erfarenhet av att arbeta med dans samt är verksam i Stockholmsregionen.

Ansökan:
Vi vill att du skissar på en idé om hur just du tänker arbeta i Hallonbergen med 6-åringar. Beskriv hur du kommer att lägga upp arbetet. Vad tror du är viktigt för att residenset ska fungera bra och göra avtryck? Vad har du för erfarenhet av att arbeta med barn, språk och delaktighet?

Residenset kan gärna innehålla en slutprodukt i form av till exempel en föreställning, eventuellt med medverkande barn och unga.

Skriv max 1 A4 sida och maila DIS/Dans i Stockholms stad och län med referenser samt CV. Sista datum för ansökan är den 27 september 2019.

Mejla din ansökan till:

Residenset kommer att starta under november/december 2019 men den huvudsakliga arbetstiden är förlagt till våren 2020.

Koreografen/gruppen kommer överens med kommunens projektledare, Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län om hur residenset ska se ut utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Den ungefärliga summa för residenset är 300 000 kr. 

Dansresidens i Hallonbergen – ett samarbete mellan Bibliotek Sundbyberg/Kultur Sundbyberg och Regionbibliotek Stockholm och DIS/Dans i Stockholms stad och län.

foto från Library Stories med ReAct!