Release för KOKO-boken

29 april 2019

Nu firar vi att vår modellhandbok om KOKO/Kommunkoreograf är klar!
Här kan du läsa om de fem kommuner som haft kommunkoreografer sedan starten 2016 och alla danskompanier som har arbetat på plats. I Stockholmsregionen är det Haninge/Kolko Ink, Upplands-Bro/Ingrid Olterman Dans, Botkyrka/JUCK och Huddinge/JELNEK. Vi har också samarbetat med Kultur i Väst och danskonsulenterna i Västra Götaland. Där har Mölndals kommun huserat Embla dans & teater.

Handboken beskriver värdefulla erfarenheter från olika faser i projekten, dansgruppernas verksamheter samt tankar och reflektioner från olika kommunala funktioner. Vi hoppas att den ska inspirera och ge stöd till fler kommuner att jobba med långsiktiga dansresidens, så att många invånare får möta dans i sin närmiljö.

Här kan du läsa KOKO/kommunkoreografboken digitalt.

KOKO kommunkoreograf är ett treårigt utvecklingsprojekt för att stärka och utveckla
strukturer för dansresidens i kommuner. Projektet är initierat av DIS/Dans i
Stockholms stad och län, och genomförs med finansiellt stöd av Statens kulturråd.