Communitydans och cirkus

DIS har genom åren medverkat till många communitydans-projekt. Begreppet communitydans är emellertid ganska nytt för oss. Vi har haft många dansresidens där vissa  har varit i form av communitydans där invånarna deltar och bidrar med sina berättelser.

Så här beskriver vi communitydans:

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna där, och lyfter fram invånarnas berättelser. Även om ett communitydans-projekt kan se ut på många olika sätt, finns några gemensamma ramar.

  • Målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • Vägen är lika viktig som målet
  • Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • Man använder en demokratisk metod
  • Ofta har den lokala platsen en central roll i arbetet
  • I communitydans får amatören hjälp med att skildra och förmedla en berättelse eller en fråga man tycker är viktig eller angelägen tillsammans med professionella danskonstnärer.

Sedan 2014 har vi ett samarbete med danskonsulenterna i Västra Götaland, Kultur i Väst där ett nätverk av danskonstnärer som arbetar med communitydans träffas för erfarenhetsutbyte och fortbildning. Nästa träff är i Stockholm den 15-16/1 2020.

Här kan du läsa om träffen i Stockholm den 3 september 2019

Här kan du läsa om träffen i Göteborg den 10-11/4-19.

Här kan du läsa mer om träffen i Stockholm den 28-29/5-18.

 Här kan du se en film från Räserbyråns arbete med Berga Danskompani från Äldreboendet Berga.

Foto: från filmen Män som dansar av Susanne Svantesson, Slängpolskeflashmob av Jenny Franke, Moving City av ReAct