Community dans-möte på Mosaikteatern

3 september 2019

Den 3 september träffades Community dans- nätverket på Mosaikteatern. Mosaikteatern är en daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer som arbetar med scenkonst. Veronica Tjerned, en av danskonstnärerna i nätverket arbetar som koreograf på teatern och hade bjudit in oss. Leia Lette, verksamhetschef och konstnärlig ledare Daniel Rudholm berättade om Mosaikteatern och planerna att bygga en ny scen som helt ska vara anpassad till olika funktionsnedsättningar. Läs om teatern här.

Därefter fick vi se dansföreställningen Gulabistan, om rosens myter och historia med fem dansare på Mosaikteatern. Föreställningen spelades just på Fringefestivalen  i Stockholm för att sedan åka till Abundance i Karlstad.

Vi fick även prova rörelser från föreställningen och träffa dansarna. Här kan du se en trailer av Gulabistan

Om du är intresserad av ett gästspel från Mosaikteatern kan du

 

Eftersom flera i nätverket har önskat mer utbyte av tankar och metoder så delade Anton från ReAct och Lotta Gahrton med sig av olika övningar som de brukar använda när de träffar nya grupper.

Slutligen diskuterade nätverket olika möjligheter att utveckla community dans och sättet att arbeta.

En arbetsgrupp formades med Mallika Hagman och Veronica Tjerned för att se på möjligheterna att arrangera en festival eller en nationell dag för community dans. Är du intresserad av att ingå? för mer info.

Nästa möte blir i Stockholm den 15-16/1-20. Skriv in i almanackan redan nu!