Dans och Cirkus ❤ Bibliotek

 

-en inspirationsdag om dans, cirkus och bibliotek!

 

Tack alla som kom på inspirationsdagen om dans, cirkus och bibliotek!

Hur kan vi stimulera  läs- och språkinlärning med dans och cirkus?
Hur kan vi uttrycka och gestalta boken i kroppen?
Måste vi sitta i en stol för att läsa?

Under de senaste åren har fler och fler dans och cirkusaktörer hittat in i biblioteken och skapat föreställningar som passar i biblioteksrummet. Det har också skapat workshops och fortbildning med läsning, sagor och den egna kroppens uttryck. DIS och Regionbiblioteket bjöd den 13 september in till en heldag med inspirerande möten!
Här nedan ser du vilka aktörer som var med. Där hittar du också länkar till deras hemsidor med kontaktuppgifter.

Tack till vår samarbetspart Kulturhuset Stadsteatern!

Rörliga Rader - en dansande sagostund, Kolko Ink

Hur känns det att drömma? Hur vill en röra sig om en är rädd, ensam eller modig? 
Sagan Det röda trädet av Shaun Tan förkroppsligas genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv då dansarna leker med bokens innehåll, känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till sagan. Varje danssaga innehåller också en kreativ workshop där barnen och dansarna tillsammans reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse. Från 3-5 år.
Foto: Johan Nilsson; Läs mer här.

 

Fågeln som flög mot solen- Indisk Dans & Storytelling på Bibliotek
För barn 3-6 år
Vässa klorna! Putsa fjädrarna! Följ med på en dansant sagoresa där djuren har
huvudrollen och där alla kan delta med rörelser och föra berättandet framåt.

Möt djuren i berättelserna om deras äventyr, nyfikenhet, rädslor, mod och ofta starka vänskap med människan. Genom indisk klassisk dans, mim, rytmer och ljud gestaltar Ipshita och Ulrika sagor som härstammar från både indiskoch nordisk mytologi. Här har också historier från skogen, slätten, byn och den myllrande storstaden plats. Stundtals bjuds publiken in att delta med rörelser och rytmer för att föra berättandet framåt. Vi hittar också på en helt egen djursaga! Föreställningen är särskilt skapad för biblioteksmiljö och vill integrera kropp och rörelse med läsande och muntligt berättande. 
Idé och koncept: Ulrika Larsen, Ipshita Rajesh
Koreografi, dans, ljud,berättande: Ulrika Larsen, Ipshita Rajesh

http://www.odissi.se/se/odissi-dansproduktion.html

Blick-cirkusföreställning med Kapsel

Blick: en vetenskaplig cirkus för alla åldrar som passar i biblioteksrummet. Föreställningen undersöker var idéer kommer från, med betoning på observation. Lika stora delar fysikexperiment, brainstorming och jongleringsskapande, Blick ger högt stiliserade bilder av till synes omöjliga bedrifter.
foto: Kapsel; http://kapsel.se/kapsel_svenska.html

Här kan ni se föreställningen.

Molnet, ett fantasilaboratorium-Räserbyrån

Molnet är en föreställning som riktar sig till familjer med barn från 4 år samt förskolor. Den handlar om oss människor, vad vi bär med oss och vad vi drömmer om. Föreställningen tas fram på Kista Bibliotek. I Molnet formar vi berättelser genom att samspela med de vi har bredvid oss. Publiken är med artisterna i scenrummet och alla påverkar det som blir Molnet. Vi önskar att tala om det stora och det lilla, och samtidigt vara det. Att genom konsten erbjuda olika perspektiv på allt det som finns runt omkring oss. Vi vill öppna blicken för olika möjligheter; som att glänta på portar till outforskade rum.
Vi uppmuntrar till att låta fantasin flöda; att vi alla har möjligheter att forma världen omkring oss till spännande historier. I Molnet samarbetar vi med videokonstnären Helene Berg som arbetar med animationer och live-video.
foto: Per Sacklén, https://raserbyran.wordpress.com/about/

Läsa Röra -dansföreställning, Ingrid Olterman Dans

En poetisk rörelsetolkning, fritt ur boken Tänk om av Lena Sjöberg. Dansare: Lova Eriksson. Från 0-5 år. 
"Tänk om vi var fladdermöss med huggtänder och klor. Tänk om vi var skräcködlor, en liten och en stor. Tänk om du var hundvalp och jag en vuxen hund. Kom, sätt dig här hos mig, så låtsas vi en stund."   
Efter föreställningen får publiken vara med på en massagesaga inspirerad av alla de olika djur som varit med i föreställningen.
Foto: Martin Skoog ; Här kan du se en trailer., kontakt:

 

Library stories, platsspecifik dansföreställning- ReAct!

Måste man sitta i en stol för att läsa en bok?
Kan man delta i en livlig diskussion, men ändå vara helt tyst?
Library Stories är ett performancekoncept utvecklat av ReAct! i syfte att ifrågasätta och tydliggöra vad det innebär och kan innebära att dela utrymmet i ett bibliotek med andra människor. I denna konstnärliga Aktion experimenterar vi med vad biblioteket som koncept betyder för oss. Vi undersöker biblioteket och dess funktion som en innesluten allmän plats, där vi alla följer reglerna, skrivna eller oskrivna, och tar del i de specifika ritualer som utspelar sig där. Genom Library Stories kommer ReAct! att tillföra överraskningsmoment till den ofta så förutsägbara biblioteksmiljön. Vi gör inte mer väsen av oss än en vanlig biblioteksbesökare, men vi kommer att skapa reaktioner … foto: Maria Bang;  https://reactactions.com/actions/library-stories/

Dansa en bok -Sophia Färlin-Månsson

Dansa en bok är en metod där dans och musik används för att stimulera läs- och språkinlärning samt eget skapande. I denna workshop får du tips och idéer till hur du använder dans och musik som en estetisk lärprocess i utvecklingen av läsinlärning och läsförståelse hos barn. Metoden har utarbetats av Sophia Färlin-Månsson på uppdrag av Kulturenheten Dans och Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala, med stöd av Kulturrådet. Musiken är specialskriven av Peter Lagergren.  Metoden går att använda till valfri bok och riktar sig till förskola och grundskola. Metoden får användas fritt under förutsättning att Region Uppsala anges som upphovsman.
Foto: Elin Selin: www.regionuppsala.se/dansaenbok; www.dansaenbok.se

BOKDANSA! Åsa N. Åström

Bokdansa är ett sätt för barn att uppleva berättelser genom kroppen. Stockholms stadsbibliotek har i samarbete konstnärer knutna till DIS/Dans i Stockholms stad och län skapat musik, dans och danshandledningar till två bilderböcker. Under våren 2018 arrangerades workshops där barnbibliotekarier lärde sig danserna och fick handledningstips. Det har också skickats ut rekvisita till danserna till Stockholms alla biblioteksenheter. På SSBs hemsida hittar du musik och allt du behöver för att kunna handleda barnen i danserna.
I workshopen med boken Stop! Ingen får passera! av Isabel Minhós Martins får du kliva in i samma upplevelse av förvåning, glädje, beslut och frågeställning som barnen får, när de möter Bokdansa. Boken och dansen uppmanar till handling, till frågor och beslut, till upplevelse av demokrati i kroppen, och till sprudlande dans. Musiken är specialkomponerad av Jan Carleklev och du får verktygen att guida barnen genom handlingen med rörelser och musik. Efter denna workshop får du med material och kan du hålla grupper i Bokdansa -Stop! Ingen får passera! För åldrarna 9-12 år.
Foto: Jan Carleklev; https://biblioteket.stockholm.se/bokdansa

BOKDANSA!- Maria Nordlöw

Bokdansa är ett sätt för barn att uppleva berättelser genom kroppen. Stockholms stadsbibliotek har i samarbete med konstnärer knutna till DIS/Dans i Stockholms stad och län skapat musik, dans och danshandledningar till två bilderböcker. Under våren 2018 arrangerades workshops där barnbibliotekarier lärde sig danserna och fick handledningstips. Det har också skickats ut rekvisita till danserna till Stockholms alla biblioteksenheter. På SSBs hemsida hittar du musik och allt du behöver för att kunna handleda barnen i danserna.
Välkommen till en workshop där vi vrider och vänder på verben och adjektiven i sagan om havsgudinnan Mamy Wata - hon som tar hand om alla som lever i och nära vattnet. Med hjälp av specialkomponerad musik av Kerstin Wikström utforskar vi dansens koreografiska verktyg och hittar egna rörelser att uttrycka och gestalta den urgamla myten med. I den här koreografin som bygger på boken Mamy Wata och Monstret av Veronique Tadjo är vi alla roller, både karaktärerna i sagan och samtidigt är vi miljön, omgivningen. Efter workshopen får du med material och kan leda egna grupper i Bokdans för barn från 3 år.
Bild från Mamy Wata; https://biblioteket.stockholm.se/bokdansa

I manegen på TioTretton -Emma Tolander

Bibliotek Tio Tretton på Kulturhuset är ensamt i sitt slag, vi har en vuxengräns. Hit in får bara barn mellan 10-13 år komma. Det är deras frizon. I det nya rummet Manegen finns plats att med kroppen som spelplats, drömma fram en värld, en framtid, ett jag eller att bara vila i den brytpunkt som denna ålder ofta är. Denna dag förvandlas de vuxna som deltar i workshopen till barn och får därmed tillträde till bibliotek Tio Tretton och Manegen. Tillsammans spenderar vi 40 minuter i en tioårings värld.

http://kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/TioTretton/