Dans på röda linjen

-en regional satsning på dans för unga

Dansen dag på röda linjen
Den 28:e april arrangerade nätverket en mobil danshappening. 
Dans på fyra platser med fjorton olika dansorganisationer. Läs mer här.

Nätverket Dans på röda linjen fortsätter att utvecklas! 
Under hösten-18 har Dans på röda linjen skapat ett kulturprogram för unga dansare mellan 16-22, Dansprogrammet. Syftet är att stötta unga dansare, genom träning, kultivering och nätverkande. Programmets målsättning är att låta unga dansare kultivera sin egen kunskap och danspraktik under handledning samt ge ökad förståelse, makt och access i dansfältet i Stockholm och Sverige.  Projektledaren Emelie Enlund och projektassistenten Judith Tena har lett arbetet och även hållit i workshops under läsåret. Dansarna har bl a besökt DOCH/Dans och Cirkushögskolan, Riksteatern, Danscecamp, Battle of Botkyrka, Skapa dans, SITE och upplevt Koreografin av Johanssons pelargoner och dans och TRÄD av CCAP. Dansprogrammet kommer att fortsätta under 2020. Mer info kommer under hösten.

Om Nätverket
Dans på röda linjen vill öppna upp och länka samman dansplatser för att unga ska få tillgång till mer dans. Genom en samverkan och gemensam planering kan platser utmed tunnelbanans röda linje synliggöras och kopplas ihop. Unga ges möjlighet att ta plats i det offentliga rummet genom att stärkas i sin dans och sitt dansskapande och på det sättet få en ökad kunskap om de dansmöjligheter som erbjuds. Vårt mål är att samordna workshops, events, föreställningar och utbildningar för att fler unga hittar dit och åka mellan platserna.  De professionella kompanierna och platserna hittar på så vis också ny publik och nya samarbeten. Gå in och gilla oss på facebook här så ser du vad som händer under den närmaste tiden.  Du hittar oss också på Instagram här.

På Dansens dag den 29 april 2018 arrangerades en dansresa till tre olika tunnelbanestopp där publiken följer performancekollektivet ReAct! och får möta en mångd olika dansare. Här kan du läsa mer.

Dans på röda linjen är ett samarbete mellan:

Danskonsulenterna/DIS/Dans i Stockholms stad och län, DANSISTAN Botkyrka kommun, Botkyrka Kulturskola, Huddinge kommun, Riksteatern, Cullbergbaletten, Föreningen Dansbana!, Fryshuset Skärholmen, Kulturskolan Stockholm, Dans- och Cirkushögskolan (DOCH), Idrottsförvaltningen Stockholm/Idrottskoordinatorn, Danscentrum Stockholm, Stockholms Estetiska Gymnasium, CCAP, C.OFF, Kungliga Svenska Balettskolan, Midsommargården Mosaikteatern