Tillbaka

foto: Christian Rossipal

Dans, Rörelse och Film

Under detta projekt får eleverna skapa en film kring ett tema som bestäms i samråd med skolan. Budskapet kommuniceras genom rörelser, situationer, ljud och bilder. Vi arbetar med workshops där eleverna får prova att ta fram ett synopsis och omsätta det till rörlig bild. De får en teoretisk genomgång av filmprocessen från fotografi till redigering, samt ett koreografins ABC - hur vi kan berätta något med rörelser. Vi kommer också att ta upp hur rörelsen förhåller sig till kamera och redigering, samt hur man kan jobba med perspektiv och vinklar, rytm och rörelser.
Louise Kvarby arbetar med dans sedan 1991 och har erfarenhet av professionell scenkonst som dansare, koreograf, pedagog och projektledare. Sedan 2010 arbetar Louise även med film och kombinerar dans och film i olika sammanhang.

Dan Lageryd är filmare och konstnär och har tidigare undervisat på Stockholms Dramatiska Högskola. I sin konstnärliga praktik arbetar han med frågor kring seendets och den rörliga bildens begränsningar och möjligheter.

Tidsåtgång:

3-5 heldagar (eller i den omfattning skolan önskar)

Målgrupp:

7-9

Kostnad:

12 800 kr per heldag

Kontaktuppgifter:

För bokning samt mera information, kontakta Louise Kvarby.
Mobil 0709-820020
louise@transforma.se
www.transforma.se

Skriv ut sidan