Tillbaka

Foto: Amanda Norlander

Dansa ett Tema

Vi träffar varje klass för dansverkstad 2 tillfällen + 1 repetition och avslutningsvis föreställning. Under verkstaden dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på sitt eget sätt. Vi arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit. Dansen blir tillgänglig för Alla! Hela tiden finns temat närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en föreställning där medverkande elever och lärare bjuds in och får ta del av varandras framföranden av det valda temat/teman. 

Samtal med skolans pedagoger sker i god tid innan projektets start då vi väljer ett gemensamt tema/teman, går igenom schema, upplägg och förberedelser. Information och lärarhandledning kan distribueras till lärare involverade i projektet. 

Amanda Norlander - Utbildad till professionell dansare vid LABAN i London.
Danspedagog och dansproducent. Arbetar bl.a. på Balettakademien.Ingrid Olterman - har varit verksam som professionell dansare och koreograf i mer än tjugo år. Utbildad på Balettakademin i Stockholm och därefter fria studier i Lyon och Amsterdam och på Danshögskolan. 

Tidsåtgång:

Exempel: 2 dansverkstäder per klass à 60 min, 1 repetitionstillfälle ca 30 min och avslutningsvis uppvisning.

Målgrupp:

F-6, särskola

Kostnad:

Beroende på antal klasser och önskemål på antal verkstäder per klass, sammanställer vi ett projekt utifrån er budget och skolans önskemål. Ungefärligt prisexempel : Ungefärliga pris exempel: 12 klasser 84 000 kr. 6 klasser 50 000 kr. 3 klasser 34 000 kr.

Kontaktuppgifter:

Amanda Norlander / WithinArt
070-4992284 

Ingrid Olterman / Föreningen Dan Tai
0709-469478 

Skriv ut sidan