Tillbaka

Foto: Michael Johansson

Dansa kan väl alla?

I verkstäderna arbetar vi kreativt och lekfullt fram rörelsematerial tillsammans och i slutet av varje tillfälle dansar vi och visar upp för varandra(eller hela skolan beroende på önskemål) de danser som vi gjort tillsammans. Tema för våra möten väljs efter önskemål från elever och lärare, Livet, vår väg till skolan eller området, allt kan bli dans, det handlar om fantasi, skapande samarbete. 

Micke Strid genom åren arbetat inom olika fält i danssfären, men har under de senaste åren mer och mer ägnat sig åt egna projekt, bl a skapande skolaprojektet ”Dansa Kan Väl Alla”.Han har skapat föreställningen ”HOPP” i Tyresö Kommun, där han mötte unga människor med funktionsnedsättning/funktionshinder i åldrar från 7- 30+.

Det senaste året har han även arbetat med att möta våra äldre medborgare på deras boenden, senast i projektet ”Dansa med Humor & Glädje” där han tillsammans med danspedagogen Amanda Norlander utvecklat en metod hur vi kreativt möter människor i deras livssituation.Det handlar mycket om mötet mellan människor, där föds skapande och kreativitet, men man får ha kul samtidigt…

Tidsåtgång:

Varierar efter önskemål, projektet skräddarsys för varje skolas behov.

Målgrupp:

F-9, särskola

Kostnad:

60 min verkstad, 1 pedagog; 2 500 kr, vid större och längre projekt diskuterar vi fram en lösning.

Kontaktuppgifter:

Mikael Strid
Råsundavägen 102
169 50 Solna

0704 850 512

Skriv ut sidan