Tillbaka

Foto: Erik Persson

Dansa mig!

”Dansa mig!” handlar om människors önskan att kliva ur sina roller, leva ut och bejaka sina drömmar. När människor interagerar skapas mönster för hur man ska bete sig och man fastnar lätt i massa oskrivna regler. Dessa oskrivna regler hindrar människor från att leva fritt och när det kommer till dans blir det extra tydligt.

Många unga idag har inlärda beteenden kring dans men i ”Dansa mig!” vänder och vrider vi på alla normer.Finns det regler i dans som måste följas? Får man ha på sig vilka kläder man vill? Varför sätts ofta kvinnor och män som motsatspar? Har vi verkligen så olika beteende, normer, värderingar och resurser? Vilka tabun finns det inom dans? Kan endast en bestämma och föra? 

Det finns även en workshop på 80 minuter med två pedagoger med pardans utan genus.

Konstnärliga ledare är Mattias & Hanna Lundmark som är professionella dansare som tillhör världseliten inom afroamerikansk dans och scenkonst. De är en, relativt sett, ny aktör inom barn- och ungdomsföreställningar. De för in något helt nytt: traditionell pardans i sitt rätta element och som ett uttryck för inre konflikter. Och sist men inte minst ett nytt sätt att förstärka känslan att dansa är tufft och kul. De vill inspirera en hel generation att börja dansa pardans för att öka både det psykiska och det fysiska välmåendet.

Länk till "Dansa mig!": http://vimeo.com/117168113

Tidsåtgång:

55 minuter

Målgrupp:

4-9

Kostnad:

14000 kr

Kontaktuppgifter:

Hanna Lundmark
www.mandh.se

0704689605

Skriv ut sidan