Tillbaka

Foto: Olivia Eklund

DANSANDE LÄRANDE

I DANSANDE LÄRANDE får eleverna lära känna och arbeta med några av de rumsliga och kroppsliga dimensioner som en koreograf och dansare förhåller sig till. I nästa skede integreras en koreografisk uppgift med ett valt moment i ett skolämne där eleverna arbetar i mindre grupper. Här påbörjas en lärorik och utvecklande resa där eleverna får möjlighet att förankra och expandera sin kunskap i ett ämne genom koreografiskt utforskande och skapande. 

Arbetsprocesser i mindre grupper varvas med fördjupningsövningar och diskussioner i helgrupp samt individuella uppgifter och reflektioner. Projektet avslutas med koreografisk redovisning och utvärdering. Genom denna resa är ambitionen att varje elev får möjlighet att höras, bli sedd och bekräftad i sitt eget skapande.

Danskompani MARIPOSA bildades 2009 och har sedan dess arbetat kontinuerligt med dansprojekt inom Skapande Skola. Helena Lambert är konstnärlig ledare för kompaniet. Hon har arbetat fram Dansande Lärande tillsammans med sin kollega Maria Rimshult. Båda har gedigen dansbakgrund och är utbildade dansare, koreografer och pedagoger. De har med stor framgång gästat ett flertal av Stockholms läns grundskolor med DANSANDE LÄRANDE som är resultatet av ett nyfiket och envist sökande efter beröringspunkter mellan konstnärliga processer och lärande i skolan.

"På ett otroligt inspirerande sätt får barnen hjälp med att använda sig av kroppen som ett redskap för att lära sig ”känna in ”, förtydliga och åskådliggöra olika områden inom matematiken.” Anna Främberg, lärare, Frötuna Skola

SE LILLA AKTUELLTS REPORTAGE MED MARIPOSA (7/6 2014) svt.se/barnkanalen/

Tidsåtgång:

1 workshop = en halvdag (t.ex. 08:30- 11:00 eller 11:30 - 14:00 inkl. rast). Lilla paketet: 1 introduktionsträff med lärare och elevrepresentanter ( ca 2 timmar) + 1 workshop per helklass. Mellanpaketet: 1 introduktionsträff med lärare och elevrepresentanter ( ca 2 timmar) + 2 workshops per helklass (fördjupningsövningar och uppgifter till elever och lärare mellan gångerna). Stora paketet: 1 introduktionsträff med lärare och elevrepresentanter ( ca 2 timmar) + 3 workshops per helklass ((fördjupningsövningar och uppgifter till elever och lärare mellan gångerna samt professionellt filmad redovisning).

Målgrupp:

F-9, särskola

Kostnad:

1 workshop (halvdag): 4000 SEK exkl. moms. 2 workshops samma dag: 15 % rabatt (t.ex. om fler än en klass/årskurs på en skola vill jobba med Dansande Lärande). Vid beställning av fler än 5 heldagar (10 workshops): 20% rabatt. Gemensam planering för lärare och elever: 2 500 exkl. moms.

Kontaktuppgifter:

Konstnärlig ledare: Helena Lambert
Mobil: 072 324 75 11
E-post: 
Hemsida: www.kompanimariposa.se

Skriv ut sidan