Tillbaka

Foto: Maria Östling

DansDrama

En DansDrama-workshop med Jenni Inge och Annika Koskinen där vi jobbar med språkutveckling genom dans- & dramaövningar. Med de yngre åldrarna jobbar vi genom att konkretisera ord och använda svenska språket på ett lekfullt sätt. För de äldre eleverna ligger det språkutvecklande fokuset framförallt i reflektionen och diskussionen kring våra gemensamma upplevelser från övningarna.

Förutom att berika elevens språk, stärker DansDrama-passen eleven på både grupp- och individnivå, såväl fysisk som mentalt. DansDrama är en pedagogisk metod där dramat får ett tydligare rörelseuttryck och dansen är mera samspelande.

Vilka är vi?Jenni Inge är RAD:ad dramapedagog och tog sin examen år 2000 på Västerbergs folkhögskola . Hon har varit med och skapat och utfört en rad olika projekt på så väl SFI i Fittja, i sagoutställningar på bibliotek i Sollentuna och på Ekerö samt på olika skolor. Hon har även arbetat på kulturskolor samt med barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder på Sagateatern.

Annika Koskinen har själv dansat sedan barnsben och har lång erfarenhet av att undervisa barn och vuxna många olika sammanhang som skolor, förskolor, särskolor, företagsevent osv. Hon är utbildad på Dans- & cirkushögskolan, och har förutom pedagogexamen även studerat specialpedagogik med inriktning dans. Vid sidan av sitt arbete som danslärare är Annika ocksåverksam som dansare och koreograf.

Tidsåtgång:

Efter överenskommelse

Målgrupp:

F-3

Kostnad:

Temavecka 27000 kr eller enskilda workshops efter överenskommelse

Kontaktuppgifter:

Annika Koskinen
0733-732177

Jenni Inge
072-0088073

Skriv ut sidan