Tillbaka

Foto: Helene Berg

Dansfilm

Vi utforskar hur dans och film kan användas som uttrycksmedel. Vi arbetar i grupp och individuellt med att improvisera, koreografera och undersöka hur filmiska begrepp som t.ex. bildutsnitt, tempo, perspektiv går att överföra till kroppens rörelser. Alla elever gör ett eget solo som filmas framför en ”greenscreen” som sedan byts ut mot en bakgrund eleverna skapat själva. Materialet klipps ihop till en dansfilm och projektet avslutas med en filmvisning.

Genom att skapa egna dansfilmer stärks elevernas förmåga att samarbeta och hitta ett kreativt rörelsespråk. Här kan eleverna upptäcka en skaparlust med sina egna rörelser vilket stärker identiteten och självkänslan. 

Vi börjar med ett förberedande möte med involverade lärare på skolorna i god tid före projektets start. Därefter träffar vi eleverna 4 tillfällen + avslutning. De första tre tillfällena träffas vi i dans- och filmworkshops och vid det fjärde tillfället filmar vi solon och gruppkoreografier framför greenscreen (stor grön fond som vi har med). Projektet avslutas med en filmvisning där föräldrar, nära och kära är välkomna ca 2 veckor efter sista workshop tillfället.

Amanda Norlander är utbildad professionell dansare vid LABAN i London, dansproducent och danspedagog.

Helene Berg är utbildad på Kungliga Konsthögskolan (time-based art) och Danshögskolan (nuv. DOCH) (mimlinjen) Verksam som motion graphic designer och filmpedagog.

Amanda Norlander och Helene Berg har mångårig erfarenhet av att arbeta med dansfilm och har tillsammans utvecklat spännande och kreativa lektioner där kameran och dansen arbetar i symbios.

Tidsåtgång:

kan variera men ca 4 workshops per klass rekommenderas.

Målgrupp:

åk 2-9 och särskolan

Kostnad:

Vi skräddarsyr ett projekt utifrån antal klasser, budget och skolans önskemål. Projektet kan finansieras med stöd från Skapande Skola och Kulan(Stockholms stad)

Kontaktuppgifter:

Filmkonstnär/filmpedagog: Helene Berg CREATE MOTION 123
Tel. 0708-28 72 55 

Danskonstnär/danspedagog: Amanda Norlander WithinArt
Tel. 0704-99 22 84 

Skriv ut sidan