Tillbaka

foto: Nadine Pettersson

Danslänken

Danslänken är ett Skapande skola projekt som bygger på att ge utrymme och möjlighet för
barn att uttrycka sig och sina erfarenheter av dans. Deltagarna kommer få länka ihop sina
erfarenheter och tillsammans skapa en gemensam utgångspunkt inom en kreativ och
tillåtande miljö. Genom enkla rörelseövningar är målet att locka fram rörelser samt bygga
upp en tillit och förståelse för varandra. Varje elev, oavsett bakgrund ska få dela med sig av
sina erfarenheter av dans på ett roligt och kravlöst sätt. Utifrån det bygger vi vidare och
skapar något tillsammans där alla finns representerade och varje länk är lika viktig för att
kedjan ska vara komplett!
Danslänken kan göras som halv- eller heldag men kan även utformas utifrån skolans behov.
Våren 2018 fick alla åk 4:or i Norrtälje kommun ta del av Danslänken.
Detta är ett projekt av Klara Färdiga Dansa.

Danslänken startades av danspedagogen Helen Pettersson, utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan. Syftet med projektet bygger vidare på tidigare research Helen gjort och skrivit om i sitt självständiga arbete ”Hur uppfattar ett barn dans? En kvalitativ studie som undersöker hur ett barn uppfattar dans utifrån ett sociokulturellt perspektiv.” Med detta som grund tillsammans med en vision om att ge barnets perspektiv en given plats, har detta projekt tagit form. Helen är dessutom engagerad i "Klara Färdiga Danskompani" som hon varit med och startat, samt dansnätverket "Tensta Dansar". Båda har för syfte att sprida dans till barn och unga.

Tidsåtgång:

halvdag eller heldag.

Målgrupp:

F-3, 4-6

Kostnad:

Halvdag: 2,5 h 4500 kr exkl. moms Heldag: 5 h (exkl. 1 h rast) 6500 kr exkl. moms Kostnader för ev. resa och logi tillkommer

Kontaktuppgifter:

Helen Pettersson
helen@klarafardigadansa.se
073-843 95 65
Hemsida: klarafardigadansa.se

Skriv ut sidan