Tillbaka

foto: Nadine Pettersson

Danslänken

Danslänken vill ge utrymme och möjlighet för barn att uttrycka sig och sina erfarenheter till dans och rörelse. Deltagarna får möjlighet att länka ihop sina erfarenheter och tillsammans skapa en gemensam utgångspunkt. Detta gör vi genom att med enkla övningar bygga upp en tillit och förståelse för varandra, där varje individ oavsett bakgrund får dela med sig av sin erfarenhet till dans, något som går koppla till skolans värdegrund och uppdrag. Utifrån det bygger vi vidare och skapar tillsammans något där alla finns representerade, där varje länk är lika viktig för att kedjan ska vara komplett.

Med dansen som grund kommer deltagarna på ett lekfullt och tvärkonstnärligt sätt få utforska sig själv och lära känna sig och sina klasskamrater på ett bättre sätt. Detta för att stärka den egna individen men även relationen till gruppen.

Danslänken startades av danspedagogen Helen Pettersson, utbildad vid Dans- och Cirkushögskolan. Syftet med projektet bygger vidare på tidigare research Helen gjort och skrivit om i sitt självständiga arbete ”Hur uppfattar ett barn dans? En kvalitativ studie som undersöker hur ett barn uppfattar dans utifrån ett sociokulturellt perspektiv.” Med detta som grund tillsammans med en vision om att ge barnets perspektiv en given plats, har detta projekt tagit form. Helen är dessutom engagerad i "Klara Färdiga Danskompani" som hon varit med och startat, samt dansnätverket "Tensta Dansar". Båda har för syfte att sprida dans till barn och unga.

Tidsåtgång:

45-90 min /tillfälle. Projektets längd är flexibelt och kan anpassas efter skolan behov.

Målgrupp:

F-3, 4-6

Kostnad:

Pris diskuteras fram beroende på projektets längd. Ca 1500kr/60min

Kontaktuppgifter:

Helen Pettersson,  073-843 95 65, helenpettersson@outlook.com

Skriv ut sidan