Tillbaka

foto: Lou T Lundqvist

DANSLUST- dansen som konstform

Vi vill arbeta med skolklasser i dansverkstäder där barnen själva får dansa samt visa föreställningen CERES Vattenfjäril  Att som elev få skapa dans men också möta professionella dansare ser vi som väldigt viktigt. KORDA ́s idé med Danslust : Att med koppling till Bild, Musik och Poesi arbeta kreativt med dans och rörelse. Eleverna får möta dansen som ger mjuka rörelser. KORDA´s dans representerar fantasi, känslor, färger, rytmer, flöde, andning, meditation, eftertanke, tid. Att få tid, att lugna själen, kroppen, psyket och att behålla sin integritet. Vi vill få till stånd ett möte som inte är spekulativt eller värderande, där vi kan hålla olika språk levande, som främjar hälsa, kroppsmedvetenhet, kreativitet, kritiskt tänkande och som bygger på samarbete kring olika värdegrundsfrågor.

KORDA har välmeriterad erfarenhet av beställningsverk, nationella och internationella samarbeten, turnéer i Sverige, Norge, Finland, Holland samt projekt i samarbeten med danskonsulenter i Stockholm, Norrbotten, Skåne, Sörmland, Värmland, Västerbotten och Västmanland.Linda Forsman ‐ koreograf, dansare, danspedagog, filmare arbetar med dansen som konstform sedan 1990.

Tidsåtgång:

En - flera veckor, minimum en dag

Målgrupp:

F-3

Kostnad:

workshops och föreställning 12000/dag

Kontaktuppgifter:

Linda Forsman, tel: 070-2069337, epost: info@korda.org

Skriv ut sidan