Tillbaka

foto: Marcus Hagman

Deltagarbaserade verket DÖDEN

DÖDEN

är ett rum för fantasier om det vi alla ska möta och det som ingen vet något om.

är en stund för tankar om födelse, tid och transformation.

är en plats för funderingar runt början, avsked och sista gången.

är tid att minnas de som lämnat, de som saknas och de som finns kvar.

är ett stilla undersökande av vårt gemensamma öde, alltings ändlighet och ständiga förändring.

I DÖDEN bjuds publiken in att undersöka och meditera över existensiella, fysiska och meta-fysiska frågor rörande liv, död, döende, sina egna kroppar, dess funktioner och den sociala kontext de befinner sig i. Genom frågor och instruktioner i hörlurar gör publiken tillsammans en koreografi av enkla rörelser som skapar personliga möten och gruppaktiviteter. Föreställningen kan ges på svenska och engelska.

Ellard / Lech arbetar med scenkonst. De skapar rum där både publik och aktör tillsammans kan utforska existentiella frågor och teman.

Tidsåtgång:

En klass, max 32 elever: 1,5 timmar, varav 60 minuter föreställning och 0,5 timme samtal efter föreställningen.

Målgrupp:

åk 7 - 9

Kostnad:

En klass, max 32 elever: 14 000 kr. Två klasser, max 64 elever: 18 000 kr.

Kontaktuppgifter:

Lisen Ellard / Mattias Lech

Ellard.lisen@gmail.com

tel: 0709260042

Skriv ut sidan