Tillbaka

foto: Ola Nordenfelt

En dansresa i världen!

En dansresa i världen där danser, sånger, rim och ramsor från olika länder lärs ut. Vi träffas vid tre till fyra tillfällen. Samspelet i gruppen spelar stor roll, där alla är lika delaktiga lika viktiga. Dansmaterialet kan variera lite utifrån önskemål och beroende på vilken årskurs. Låt dansen ge en positiv och realistisk kroppsuppfattning som i sin tur ger en säkrare identitets- och jag-uppfattning. Arbetet i grupp innefattar sociala spelregler som att leda och att följa, tur tagning och samspel. De innefattar också frihet, struktur och lekregler. Dansen ger möjlighet att uppleva verkligheten med alla sina sinnen och förstärka den icke-verbala kommunikationen. 

Mea Nordenfelt är utbildad danspedagog och dansterapeut. Mea har lång erfarenhet av att arbeta med dans i skolan från F-3 till 4-6. 

Tidsåtgång:

2 - 3 danslektioner rekommenderas

Målgrupp:

F-3, 4-6, särskola

Kostnad:

2000-3000 per workshop

Kontaktuppgifter:

Mea Nordenfelt, info@meadans.se, tel. 0733-30 59 21

Skriv ut sidan