Presentation av ditt Skapande skolaprojekt

I formuläret nedan fyller du som är koreograf/danspedagog i den information som du vill presentera för skolor förskolor. Formuläret  är framtaget utifrån önskemål från skolor och förskolor för att underlätta för dem att hitta rätt. Vi hoppas att detta ska öka antalet projekt inom Skapande skola där dansen som konstform är i fokus. Om du har frågor eller vill ha hjälp så hör av dig till .