Tillbaka

foto: John Bergström

Fosterland-en svensk föreställning

Allt är härligt så länge alla är överens - men det är man ju inte alltid. Och även om man verkligen försöker göra rätt kan det bli fel ibland. Någon har fått något om bakfoten och dansen får börja om. Lekens regler måste hela tiden prövas och förhandlas, men för stora regelbrott kan straffa sig hårt. Utgångspunkten är i alla fall att verkligen dansa svensk folkdans, men hur blir den riktigt riktigt ”äkta”?

Fosterland är en dansteaterföreställning som utforskar bygget av den svenska identiteten. Hur görs svenskhet? Hur dansar, pratar och leker man den? Föreställningen djupdyker i svenska symboler, schabloner, estetiska överdrifter och romantiska föreställningar om kulturarvet. Föreställningen kan även ges med publiksamtal på föreställningens tematik och dansworkshop.

Föreställningen är av och med:

Hanna Bylund - mimskådespelare och dansare.

Anna Bontha - dansare och koreograf.

Isak Bergström - dragspelare och riksspelman

Tidsåtgång:

50 min

Målgrupp:

7-9

Kostnad:

Föreställning 13 000 kr (2 föreställningar samma dag 18 000 kr)

Kontaktuppgifter:

Anna Bontha, annachristinabontha@gmail.com, 0737-270433

Skriv ut sidan