Tillbaka

Foto: Robert Blombäck

Framsteg- dans & jämställdhet

Framsteg är ett nyskapande jämställdhetsprojekt med kroppen i fokus. I projektet omsätts värdegrunds- och likabehandlingsarbete till praktik i lustfyllda dansworkshops. Genom upplevelsebaserat lärande ger workshopsen möjlighet att praktisera och prata om genus och kropp.

Tema på workshopsen är att ge och ta plats, leda och följa, kroppsliga gränser och kroppslig kommunikation. Projektet innefattar en eller flera dansworkshops för eleverna och riktar sig till hela grundskolan och grundsärskolan.

Syftet med Framsteg är att alla elever oavsett kön ska få tillgång till alla aspekter av sin kropp. Det ger i det långa loppet mer jämlika möjligheter till god hälsa och trygghet från våld.

UTMANA arbetar för jämställt genom dans och rörelse. Förutom dansworkshops för barn och unga håller UTMANA också utbildningar inom genus och normkritik för lärare och verksamma inom kultursektorn. 

Läs mer här: utmana.org

Tidsåtgång:

45-60 minuter

Målgrupp:

F-9, särskolan

Kostnad:

3000 kronor/workshop exkl. moms

Kontaktuppgifter:

Annica Styrke
0730-678858

Skriv ut sidan