Tillbaka

Foto: Nathalie van Erp

Growing Rights

Barnkonventionen antogs av FN den 20 november 1989.Enligt artikel nr 42 i Barnkonventionen åläggs det konventionsstaterna att aktivt sprida kunskap om konventionen bland barn och vuxna. Ett sätt att göra dess artiklar mer lättillgängliga är att skapa redskap för att låta barnen själva gestalta och uttrycka dem med utgångspunkt från den egna kroppen och sinnena.

Kulturskolan Nacka Dans & Teater har utvecklat ett arbetssätt där barnen genom att dansa, dramatisera och göra bilder skapar ökad medvetenhet och förståelse för det upplevda.Tillsammans med våra pedagoger får barnen koppla övningarna till artiklarna i Barnkonventionen genom egna reflektioner. I ett avslutande moment visar de upp en liten föreställning och utställning om vad de lärt sig.

Nacka Dans & Teater är en kulturskola som erbjuder kurser, utbildning och kulturevenemang för barn, ungdomar och vuxna i dans, teater, bild, film och flertalet estetiska uttryck. Kulturskolan drivs gemensamt av Boo Folkets Hus och Föreningen Dansstudion och har sin huvudverksamhet i Orminge, Sickla och Älta i Nacka kommun.Det är en verksamhet som vilar på en demokratisk och jämställd värdegrund som vill verka genom kreativt nytänkandeoch lustfyllt lärande.

Tidsåtgång:

Minst två workshops à två timmar per grupp med max 20 barn

Målgrupp:

F-9

Kostnad:

1200 kr/pedagogtimme

Kontaktuppgifter:

Bitte Fossbo
projektledare

08 747 72 09

Skriv ut sidan