Tillbaka

Foto: Micke Strid

HÄR och DÅ

HÄR och DÅ är ett skapande skola-projekt där eleverna börjar med att utforska sin närmiljö och dess historia med hjälp av dans. Tanken med projektet är att eleverna ska få veta mer om platsen de bor och verkar på genom egen efterforskning. I nästa skede träffar koreografen Micke Strid eleverna och tillsammans skapar de dans av berättelserna.

Det kan vara i ett mindre eller större format t ex en danspromenad som blir en föreställning för andra elever, andra skolor och föräldrar. Ja vad vet vi egentligen om platsen vi befinner oss på? Hur går mötena med eleverna till? Vi börjar med att prata om deras historier, vi tar oss till platserna det handlar om, börjar skapa, arbetar enskilt, sen i grupp där vi lär varandras rörelser, nu har vi en dans, vi visar upp den för varandra eller skolan.

Micke Strid genom åren arbetat inom olika fält i danssfären, men har under de senaste åren mer och mer ägnat sig åt egna projekt, bl a skapande skolaprojektet ”Dansa Kan Väl Alla”. Han har också skapat föreställningen ”HOPP” i Tyresö Kommun, där han mött unga människor med funktionsnedsättning/funktionshinder i åldrar från 7- 30+.

Det senaste året har han även arbetat med att möta våra äldre medborgare på deras boenden, senast i projektet ”Dansa med Humor & Glädje” där han tillsammans med danspedagogen Amanda Norlander utvecklat en metod hur vi kreativt möter människor i deras livssituation.Det handlar mycket om mötet mellan människor, där föds skapande och kreativitet, men man får ha kul samtidigt…

Tidsåtgång:

Projektet kan anpassas efter skolans behov och förutsättningar, stort eller litet.

Målgrupp:

F-9, särskola

Kostnad:

Kostnad varierar beroende storlek på projektet, vid frågor hör av gärna av er.

Kontaktuppgifter:

Mikael Strid
Råsundavägen 102
169 50 Solna

0704 850 512

Skriv ut sidan