Tillbaka

Foto: Johan Nilsson

Jag vara Jag

De utvecklingsfaser som barnet genomgår i den förpubertala 6- 10 års åldern har stor påverkan på deras identitetsskapande. Barnet blir medvetet om andras prestationer, idealiserar och jämför sig med andra, vill vara en del i gruppen och leva upp till normen.

I föreställningen funderar tre dansare kring kropp och identitet med frågor som
- Alla kan väl ändå inte vara precis likadana?
Publiken bjuds att följa dansarnas rörelse och på så sätt bli en del av det som händer i rummet. Efter sedd föreställning arbetar dansarna vidare med temat tillsammans med publiken i en rörelseverkstad som innefattar övningar vilka på ett lustfyllt sätt stärker kroppskännedom, trygghet i den egna kroppen samt kroppens grov-och finmotorik. 

KolKo ink. (KollektivKompaniet) är en plattform för pedagogik och danskonst som startade som en öppen ideell förening 2009. 2012 hade kollektivet premiär på sin första föreställning för barn och har sedan dess turnerat med ytterligare en föreställning samt med skapande skola projekt ute på skolor.

Tidsåtgång:

Föreställning 35 min. Verkstad 50 min.

Målgrupp:

F-6

Kostnad:

1 föreställning för 60 elever + 2 verkstäder (à 30 barn) 18 000kr. Längre projekt prissätts efter överenskommelser om önskat omfång och innehåll.

Kontaktuppgifter:

Sandra Fredriksson
KolKo ink. 
070-2405727

Skriv ut sidan