Tillbaka

foto: Einar Kling-Odencrants

King of the jungle


En av de vanligast förekommande arterna är kontorsarbetarna, som lever den största delen av sina liv framför en dator, men oftast ser man dem stressandes till nästa möte, med portföljen i högsta hugg. Deras lätt framåtlutade hållning och målmedvetna gång utgör en syn som smälter väl in i storstaden. Men med föreställningen King of the Jungle, kommer ReAct! få dem att sticka ut.
King of the Jungle är en gatushow där ReAct! leker med situationer, konventioner och bilder som är vanligt förekommande på ett torg och i en stad. Med hjälp av dessa bilder undersöker vi genom föreställningen hur vi kan skapa ovanliga och oväntade situationer och reAktioner.
Genom fysiskt utforskande arbete, dans, akrobatik och improvisation vrider och vänder vi på vår uppfattning av kontorsarbetaren. Vi spelar den gärna på skolgården, ljushallen eller någon annan plats på skolan.


ReAct! är ett performancekompani med Stockholm som geografisk bas, och vårt mål är att nå ut till allmänheten genom att göra föreställningar i och för allmänna utrymmen, och därigenom göra vår konst tillgänglig för en ny publik. Dans, rörelse, teater och cirkus kan ses som våra huvudsakliga konstnärliga verktyg, men vi stannar inte där utan involverar även andra konstformer.
ReAct! är ett interkulturellt kompani med medlemmar från Sverige, Finland, Frankrike och Portugal.
Det ReAct! - Actions moving ser som sitt huvudsakliga uppdrag är att väcka frågor kring de regler som formar vårt beteende i allmänna utrymmen. Ambitionen är att skapa situationer som ger folk möjlighet och anledning att ifrågasätta begränsningarna i allmänna utrymmen där de vanligtvis bara uppträder som sig själva genom att följa alla regler, både skrivna och oskrivna. Vi vill att vårt arbete ska kunna fungera som en väg in till scen- och performancekonst för ny publik likaväl som det ska erbjuda en ny upplevelse för en erfaren publik.

Tidsåtgång:

25 min

Målgrupp:

åk 4-6 och åk 7-9

Kostnad:

19 000 kr exklusive moms, ytterligare föreställning samma dag 8 000 kr

Kontaktuppgifter:

ReAct! – Actions moving:
Telefon: 0738 794 025
E-post: info@reactactions.com

Bokningskontakt:
Onyx Kulturproduktion
Mobil: +46 766 50 13 20
E-mail: info@onyxkulturproduktion.se

Skriv ut sidan