KOKO/Kommunkoreograf 2018

JELNEK i Huddinge

Under 2018 har JELNEK Dance Company och dess medlemmar Nathalie Hillman, Karla Bucaro, Jasmine Attié och Lovisa Wallerström huserat som KOKO/kommunkoreograf i Huddinge. Som KOKO/kommunkoreograf har kompaniet framförallt verkat i Skogås, Centrala Huddinge och Vårby i södra Stockholm. De började året med att möta åk 7 genom att visa föreställningen Ingen är en ö på Teater Slava och arrangera Lunchbeat(överaskningsdisco) på flera skolor. Under april skapades en Flashmob för Dansens dag med danselever, Huddinge basket, Unga Slava, Vårby ungdomar och ABF som samlade nästan hundra medverkande. Här kan du se en trailer.

Efter sommaren arbetade JELNEK fram en ny föreställning för mellan och högstadiet; 90°F [NITTIO GRADER FAR AND HEIGHT] som hade premiär i augusti på Tonsalen/Teater Sláva i Huddinge. Föreställningen spelades för åk 7. 

Dansa Snacka är ett koncept som JELNEK har skapat just till KOKO/Kommunkoreograf i samarnete med ABF i Vårby Gård. Målgruppen är 10-13 år och ett tillfälle att prova på olika dansstilar, eget skapande men även ha tid att fika och snacka. Dansa Snacka har pågått hela året men även lovverksamhet har arrangerats.

Som avslutning på KOKO-året har JELNEK i samarbete med deltagarna i Dansa Snacka skapat en dansfilm "KAKEL". Se en trailer här. Som avslutning arrangerade JELNEK en Dansfest med alla föreningar och grupper som de mött under året.  Läs mer på JELNEKs hemsida.