KOKO/Kolko Ink i Haninge kommun

Utifrån temat Dessa rum dessa människor tog vi oss an uppdraget att skapa dans med och för Haningebor. Temat blev för oss ett sätt att hitta en röd tråd genom en rad olika projekt och samarbeten. Men också en metod som tillät oss som kollektiv att utveckla vår konstnärliga kollektiva skapandeprocess i mötet med olika målgrupper. Vi ville synliggöra Haninge, dess invånare, miljöer och rörelser som redan fanns och genom danskonstnärliga projekt undersöka rum och rörelser i kommunen. 

För att skapa något bestående och nå ut till många kommuninvånare valde vi att göra en Dans-kortfilm. Vi samlade rörelseporträtt från olika människor, områden och generationer med syftet att fånga en glimt av vardaglighet genom rörelse. Tillsammans med dokumentärfilmare Alexander Rynéus utforskade vi en form som rörde sig mellan det dokumentära och det danskonstnärliga uttrycket.

Under sommarlovet genomfördes ett skapandeläger. Ett integrationsprojekt där etablerade och nyanlända ungdomar, från skilda delar av kommunen, möttes och fick uppleva dans och rörelse genom kreativt skapande. Lägret avslutades med en visnings i kommunens offentliga rum. Nu är skapandelägret en del av kommunens lovverksamhet och genomförs såväl sommar- som höstlov.

Under hösten genomfördes projektet En dansande sagostund - ett samarbete med Haninges barnbibliotekarier. Genom rörelselek med en bok, dess känslor och språk förkroppsligades sagan och tillförde ytterligare perspektiv till det lästa ordet. Projektet har vidareutvecklats av KolKo ink. och lever nu vidare under namnet Rörliga Rader.

Kontakten med Haninge består och är god och flera av projekten har fortsatt och utvecklats.

Läs mer om Kolko Ink på hemsidan här

fotograf: Marie Bejstam