KOKO/Kommunkoreograf

ett trårigt utvecklingsprojekt för dansresidens

Under 2016-2018 drivs ett utvecklingsprojekt hos DIS för att stärka och utveckla strukturerna kring ett dansresidens i en kommun. Hur kan vi utveckla metoder och använda erfarenheter för att kommuner lättare ska våga husera en danskonstnär i sin kommun? Vad behöver dansgrupper och koreografer för resurser för att utvecklas i sitt konstnärsskap? DIS har genom medel från Kulturrådet och Stockholms läns landsting hittills utlyst tre dansresidens där danskonstnären eller dansgruppen blir KOKO/Kommunkoreograf i en kommun i länet. Inför 2018 kommer två nya KOKO utlysas, ett i Huddinge kommun och ett i en kommun i Västra götaland i samarbete med danskonsulenterna på Kultur i Väst, Västra Götaland.

Under 2016 har Haninge kommun haft en KOKO/kommunkoreograf i kulturhuset i Handen. Det är danskollektivet Kolko Ink som har haft möjlighet att fördjupa sitt arbete med platsen och undersökt dans och rörelse i Haninge. Bland annat har de producerat en danskortfilm Dessa rum, Dessa människor, som rör sig mellan det dokumentära filmspråket och det danskonstnärliga uttrycket, där personer i olika åldrar och från olika delar av kommunen utforskar sina rörelser. Se filmen nedan. Kolko Ink har även haft lovaktiviteter som Dansprint och Höstkoreograferna, visat sina föreställningar och samarbetat med biblioteket kring danssagor och mycket annat.

Under 2017 pågår två KOKO. Botkyrka kommun bjuder in dans och performancegruppen JUCK för att stärka och lyfta all den dansglädje som finns i kommunen, men som ofta uttrycks i vardagsrum, framförallt hos många tjejer. JUCK kommer under 2017 att möjliggöra en starkare dansutveckling genom att agera förebilder och coacher för enskilda dansare och dansgrupper på olika platser i Botkyrka. Året avslutas sedan i ett gemensamt dansmöte, i form av ett Dancecamp på Riksteatern. Ambitionen är att KOKO leder till en modell, där Botkyrka kontinuerligt kan möjliggöra möten och arenor för dansutveckling.

Läs mer här

Upplands Bro kommun kommer att gästas av Ingrid Olterman Dans. Dansare, musiker, konstnärer, pedagoger och filmare kommer att husera i Kungsängens kulturhus, i Bro huset och på många fler platser i kommunen. Gruppen vill genom nedslag och uppdykanden visa att dansen kan finnas överallt. Ingrid Olterman Dans kommer att dansa med skolbarn och med äldre, tillsammans med dessa grupper görs också dansfilm. Förskolan möter dansen genom verkstäder och föreställningar och gymnasieelever genom kultursommarjobbet. I biblioteken i kommunen visas scenografi och i konsthallen tar gruppens scenograf plats med aktuell konst. Under hösten har en ny produktion för de yngre barnen premiär i Kungsängens Kulturhus.

Läs mer här

Här nedan ser du Kolko Inks film Dessa rum, dessa människor: