KOKO/Kommunkoreograf

ett treårigt utvecklingsprojekt för dansresidens

Under 2016-2018 drevs ett utvecklingsprojekt hos DIS för att stärka och utveckla strukturerna kring ett dansresidens i en kommun.

-Hur kan vi utveckla metoder och använda erfarenheter för att kommuner lättare kan husera en danskonstnär i sin kommun?

-Vad behöver dansgrupper och koreografer för resurser för att utvecklas i sitt konstnärsskap?

-Hur kan invånarna i en kommun få möta dansen på sin plats?

DIS har genom medel från Kulturrådet och Stockholms läns landsting hittills utlyst fem dansresidens där danskonstnären eller dansgruppen blir KOKO/Kommunkoreograf i en kommun i länet.

Inför 2018 utlystes två nya KOKO , ett i Huddinge kommun och ett i Mölndals kommun i Västra Götaland i samarbete med danskonsulenterna på Kultur i Väst, Västra Götaland. Här nedan kan du läsa mer om dem och tidigare KOKO-projekten.

 

Läs modellhandboken om KOKO!

Nu har vi släppt en modellhandbok som vi hoppas kunna vara ett stöd för kommuner som vill arbeta med en kommunkoreograf.

Vi kommer också att fortsätta utveckla KOKO-modellen för att fler kommuninvånare ska få möta dansen i sin närmiljö och att vi ser att i denna form lämnar dansen djupa långsiktiga avtryck.

Läs boken digitalt här.

Huddinge kommun och JELNEK

I Huddinge engagerades JELNEK Dance Company för 2018. JELNEK har bedrivit sin dansverksamhet framförallt i Skogås, Centrala Huddinge och Vårby och mött barn och unga genom workshops, fokusgrupper, föreställningar. De verkade både på skoltid främst för åk 6-7 och på fritiden samt under loven och samverkade med föreningslivet och kommunala aktörer. Arbetet utgick från jämlikhetsaspekter och mötet mellan olika former av rörelse där dansen blir den sammanhållande länken. De ville skapa möten mellan unga människor som dansar och de som ännu inte har upptäckt dansen.

"Genom dansen får vi syn på oss själva och kan ur det normkritiska perspektivet våga vidga vår självbild." Läs mer här

JELNEKS hemsida

Mölndals kommun och Embla Dans och teater

DIS har under 2018 samarbetat med Kultur i Väst, Västra Götalandsregionen för att ha ett parallellt KOKO i en kommun i deras region. Mölndals kommun var intresserade och har haft Embla dans & teater som KOKO under namnet På Plats. De har bland annat samlat rörelse till ett Rörelsebibliotek och från det skapat Mölndalsdansen. De har även skapat perrongdans på tågstationer, samarbetat med Teater Glädjen med sin Vattenpoesi, spelat flera av sina föreställning och haft lovsverksamhet.

Embla dans och teaters hemsida.

Botkyrka kommun och JUCK

Under 2017 bjöd Botkyrka kommun in dans och performancegruppen JUCK för att stärka och lyfta all den dansglädje som finns i kommunen, men som ofta uttrycks i vardagsrum, framförallt hos många tjejer. JUCK arbetade för att möjliggöra en starkare dansutveckling genom att agera förebilder och coacher för enskilda dansare och dansgrupper på olika platser i Botkyrka. PHASE, ett ungdomskompani bildades av ungdomar från olika dansverksamheter. Ambitionen är att kompaniet ska fortsätta att arbeta och utvecklas. I november åkte de till La Place, hiphopcentret i Paris för ett utbyte. Året avslutades sedan i ett gemensamt dansmöte, i form av ett Dancecamp på Riksteatern. Ambitionen var att KOKO ledde till en modell, där Botkyrka kontinuerligt kan möjliggöra möten och arenor för dansutveckling även i framtiden. Läs mer här.

JUCKS hemsida

Upplands Bro och Ingrid Olterman Dans

Upplands Bro kommun gästades av Ingrid Olterman Dans. Dansare, musiker, konstnärer, pedagoger och filmare huserade i Kungsängens kulturhus, i Brohuset och på många fler platser i kommunen. Gruppen ville genom nedslag och uppdykanden visa att dansen kan finnas överallt. Ingrid Olterman Dans dansade med skolbarn och med äldre, tillsammans med dessa grupper gjordes dansfilmen Vi kliver in. Se den här. Förskolan mötte dansen genom verkstäder och föreställningar och gymnasieelever genom kultursommarjobbet. I biblioteken i kommunen visas scenografi och i konsthallen tog gruppens scenograf plats med aktuell konst. Under hösten hade Läsa Röra premiär för de yngre barnen i Kungsängens Kulturhus. Läs mer här.

Ingrid Olterman Dans hemsida

Haninge Kommun och Kolko Ink

Under 2016 hade Haninge kommun en KOKO/kommunkoreograf i kulturhuset i Handen. Det var danskollektivet Kolko Ink som hade möjlighet att fördjupa sitt arbete på platsen och undersöka dans och rörelse i Haninge. Bland annat  producerades en danskortfilm Dessa rum, Dessa människor, som rör sig mellan det dokumentära filmspråket och det danskonstnärliga uttrycket, där personer i olika åldrar och från olika delar av kommunen utforskar sina rörelser. Se filmen här. Kolko Ink har även haft lovaktiviteter som Dansprint och Höstkoreograferna som fortsätter att arrangeras. Under året inleddes även ett samarbete med biblioteket för att utveckla sagoberättandet för förskolan. Rörliga rader blev föreställningen som kombinerar dans och läsande och som nu spelas på bibliotek i hela länet. Läs mer här

Kolko Inks hemsida