KOKO/Kommunkoreograf

-danskonstnärernas ansökningar

Här kan du läsa de olika danskonstnärernas ansökning till utlysningen för KOKO:

JELNEK

Embla

Ingrid Olterman Dans

JUCK

Kolko Ink

 

foto: Anders Hagberg, Embla Dans & Teater, Vattenpoesi