Tillbaka

fotograf: Rebecca Holmström

Koreografin- en hörlursupplevelse på 10 språk

KOREOGRAFIN utforskar världen genom rörelse och undersöker hur sättet vi rör oss kan påverka vad vi tänker, ser och känner. KOREOGRAFIN bygger på publikens medverkan. I en liten publikgrupp får varje person ett par hörlurar på sig och i hörlurarna guidar en röst som säger hur de ska röra sig, förhålla sig till sin egen kropp och relatera till varandra. Det är med andra ord inga dansare eller skådespelare med i föreställningen utan det är publiken som skapar KOREOGRAFIN tillsammans. 

Föreställningen kan genomföras på arabiska, dari, engelska, pashto, persiska, ryska, somaliska, sorani, svenska eller turkiska. Varje person väljer anonymt vilket språk den vill lyssna till. Alla deltar sedan tillsammans och lyssnar till samma instruktioner!
Som komplement till föreställningen går det bra att boka en rörelseworkshop som ena halvan av klassen deltar i medan andra halvan gör Koreografin. Workshopen bygger på samarbete och att lösa problem tillsammans.

Projektet går att koppla till LGR 11 i Svenska och Värdegrund.

Johanssons pelargoner och dans är ett danskollektiv och en ideell förening som skapar lekfull, normkreativ och utmanande scenkonst för barn och unga. Vi arbetar för en mer inkluderande scenkonst och för alla barn och unga ska ha en självklar plats i samhälle och kulturliv. Den pedagogiska kompetensen är en kärna i verksamheten och utgör en viktig del i mötet med barn och unga och deras tankar om dans. Genom ett nyfiket förhållningssätt ger vi utrymme och tillåtelse för dem vi möter att själva tänka och bestämma. Vi hoppas därigenom öppna upp för nya idéer och tolkningar och ge en möjlighet att se bortom den konventionella uppfattningen om vad dans är och får vara.

Tidsåtgång:

En klass, max 32 elever: 2 timmar (vi arbetar i halvklass, där ena halvan gör workshop och andra föreställning för att sedan byta)

Målgrupp:

åk 4-6, 7-9

Kostnad:

En klass, max 32 elever: Föreställning 14 000 kr, Workshop 10 000kr. Två klasser, max 64 elever: Föreställning 18 000 kr, Workshop 20 000kr.

Kontaktuppgifter:

tel: 0730678858
www.koreografin.se

 

Skriv ut sidan