Tillbaka

fotograf: Billie Malmberg

Koreografin

KOREOGRAFIN är en interaktiv scenkonstföreställning som utforskar världen genom rörelse. I en liten grupp får du följa instruktioner via hörlurar där en röst berättar vad du ska göra och hur du ska röra dig. Små och stora möten uppstår när rösten får vägar att korsas, blickar att mötas, och får händelser och rörelser att sammanfalla.

Efter föreställningen får eleverna prova att göra egna instruktioner. Vi arbetar fysiskt med att instruera varandra till rörelse. Vi skapar rörelsesekvenser som vi skriver ned och bearbetar. Vi utforskar på vilka sätt vi kan förmedla våra instruktioner. Vad händer om vi säger det uppmuntrande, långsamt eller osäkert? Till slut har vi skapat en egen version av KOREOGRAFIN.

Projektet går att koppla till LGR 11 i Svenska och Värdegrund.


Johanssons pelargoner och dans skapar normkritisk scenkonst för barn och unga. Genom att ta upp frågor om makt och normer vill danskollektivet utforska såväl identitetsnormer som normer kring dans och scenkonst för barn. Johanssons pelargoner och dans arbetar för barns aktiva och jämlika deltagande i samhälle och kulturliv.

 

Tidsåtgång:

En klass, max 32 elever: 6 timmar (vi arbetar i halvklass, 3 timmar med varje grupp, varav 30 minuter föreställning och 2,5 timmar workshop).

Målgrupp:

åk 4-6, 7-9

Kostnad:

En klass, max 32 elever: 14 000 kr. Två klasser, max 64 elever: 18 000 kr.

Kontaktuppgifter:

info.koreografin@gmail.com,          073-663 67 28
www.pelargonerochdans.se

 

Skriv ut sidan