Tillbaka

Malou Bergman

Kropp och Rytm med Rytm bá

Vi använder oss av härmlekar för att skapa rytmer med kroppen som instrument. De är i sin enklaste form inte svårare än att klappa händerna. När vi sedan utvecklar konceptet och börjar blanda in andra moment som fler kroppsdelar, förflyttning, rumsuppfattning, möten och dynamik uppstår dans. Men upplägget bör diskuteras och konstrueras efter skolans önskemål

Workshop: Vi träffar en klass eller en utvald grupp vid ett flertal tillfällen. Tillsammans med barnen bygger vi en dans-komposition med en blandning av material som barnen har skapat själva samt steg och rytmer från Rytm bás repertoar. Resultatet kan vi sedan, beroende på upplägget, redovisa inför en publik.

Föreställning: Rytm bá visar utdrag ur repertoaren i samband med barnens redovisning t.ex som en final på hela projektet.

Rytm bá består utav Peter Lagergren och Conny Jansson. Båda är utbildade dansare, och utbildade danspedagoger vid Danshögskolan i Stockholm. Vi har tillsammans över 50 års erfarenhet av arbete med dans. Rytm bá har sedan starten 1999 gjort ett flertal produktioner som turnerat i Sverige och utomlands. Vi har givit över 1200 st föreställningar sedan starten. Vi har också haft lika många workshops i samband med dessa. Mestadels för barn från mellanstadiet till gymnasiet. Vårt koncept bygger till stor del på att visualisera rytmer, och få det faktiska fysiska arbetet med att framställa dessa, att bli till dans. Återkommande ingredienser i våra föreställningar och work shops är steppdans, slagverk (oftast på någon form av scenografi), och kroppstrumning.

Tidsåtgång:

Ett minimum på 5 träffar per grupp inom 2 - 4 veckor. Vi önskar hålla en så stram tidsram som möjligt.

Målgrupp:

F-9, särskola

Kostnad:

3 workshops/dag/ 7000 kr, 2 workshops/dag/ 6000 kr, 1 workshop/dag/ 4000kr Exempel: Vi träffar 3st grupper 7 gånger. Kostnad mellan 49.000 kr - 84.000 kr. I kostnaden ingår föreställning i samband med barnens redovisning.

Kontaktuppgifter:


Conny Jansson 073-827 19 04
Peter Lagergren 070-345 08 66

Skriv ut sidan