Tillbaka

foto Åsa Lundén

Längs vägen

I projektet Längs vägen får eleverna både ha workshop och se en dans- och musikföreställning.

Skor är roliga att arbeta med då de väcker fantasin till liv. Tillsammans med eleverna undersöker vi skorna; vem har gått i dem och hur rör man sig i dem? Vi utvecklar idéer utifrån skornas “berättelser” och skapar dans och musik. Genom att arbeta med kroppens förmåga att berätta får vi bättre självkännedom och eleverna får en inblick i konstnärligt skapande.
I föreställningen sitter eleverna på bänkar på scenen, vi tar hand om deras skor som blir placerade i och runt ett träd. Vi upptäcker olika historier i skorna; de berättas i ord, dans och musik. På slutet söker sig skorna ut mot publiken; skorna står på led som är som stigar.
I föreställningen inkluderar vi berättelser från workshopen med eleverna. Det är spännande att se sina egna idéer ta form och gestaltas inför publik!

Räserbyrån är ett Stockholmsbaserat danskollektiv som i snart 20 år har ägnat sig åt att låta rörelsen berätta våra erfarenheter. Medlemmarna har arbetat både vid institutioner och som frilansande danskonstnärer.
I Längs vägen medverkar Katarina Eriksson och Per Sacklén som koreografer/dansare, samt Marianne Csizmadia som kompositör/musiker.

Tidsåtgång:

En halv-dags workshop/klass (max 30 elever) ca. 3 timmar + föreställning ca 40 min, max 60 elever. Det kan delas upp på två dagar. Vi kan anpassa upplägget utifrån skolans önskemål.

Målgrupp:

F-3, 4-6

Kostnad:

1 workshop/dag 6000 kr. 2 workshop/dag 10000 kr. Föreställningen 10000 kr. 1 workshop + föreställning samma dag 12000 kr.

Kontaktuppgifter:

Katarina Eriksson
070 376 3953
raserbyran@gmail.com

Skriv ut sidan