Tillbaka

foto: Håkan Schüler

Skapa en dansföreställning

Genom ett antal verkstäder där ni får prova på att arbeta med dans och rörelse, så kommer ni att få möjlighet att sätta ihop några scener tillsammans med danskonstnärerna, som sedan kan bli en dansföreställning . Föreställningen kan sedan visas för övriga på skolan, föräldrar och anhöriga, eller bara internt för varandra i slutet av perioden. Deltagarna kan även vara med och påverka kostym och scenbild. Vi möter barn och ungdom från förskola, skola, särskola, fritidsgård eller gymnasium. Går det så försöker vi blanda åldrar i ett möte. Vi arbetar ofta och gärna med nyanlända elever, som kanske just kommit till Sverige, i ett integrerande och aktiverande syfte. Vid önskemål kan vi även arbeta med rörlig bild och göra en koreograferad videofilm. Krävs ett stort tomt rum/sal vid verkstad.

Kort fakta om utövaren:

Avart Dans & Rörelse vill genom sin konstnärliga kvalitet, skapa förutsättningar för ett rikare dansutbud av hög kvalitet i Sverige. Avart arbetar med att både skapa koreograferade och improviserade dansföreställningar/dansinstallationer såväl som att sprida/undervisa dans till både professionella dansutövare och en bred grupp dansintresserad allmänhet. Vår mångåriga erfarenhet och höga kompetens på barn- och ungdomsområdet gör att Avart Dans & Rörelse är särskilt lämpade att bedriva dansverksamhet för barn och unga genom föreställningar och workshops. Även lärare och personal kan erbjudas workshop i förankrande syfte eller som teambuilding.

 

Tidsåtgång:

Antal verkstäder per grupp/klass utifrån önskemål och resurser från skolan. 1-2 timmar per tillfälle.

Målgrupp:

F - 3, 4-6, 7-9 och Särskola

Kostnad:

4.400 kr/w.s. med två pedagoger, enl Danscentrums avtal. 3.500 kr/ws vid 3 w.s eller fler.

Kontaktuppgifter:

Kulturföreningen Avart Dans & Rörelse,

, tel. 073-6005417,

www.avartdans.se

Skriv ut sidan