Tillbaka

foto Christer Folkesson

Mötas genom olika dansuttryck

Indisk klassisk och västafrikansk dans tillåter mycket uttryck och stark kroppsnärvaro. Att stampa rytmer, göra bodypercussion ihop och använda mimik och gester kan verka befriande och utmana invanda roller i klassen. Eleverna dansar parallellt i två grupper indisk klassisk och västafrikansk dans och möts sedan i dansformerna och minglar med egna skapade hälsningsgester. De skapar egna kvarter tillsammans av små papperskuber och samtalar kring temat grannsämja och boende. Dessa möten genererar mersmak hos eleverna för rörelse, rytm, kroppsspråk och dans från olika kulturer. Samtidigt får de reflektera kring vad och vem en granne kan vara och hur vi kan lära känna och umgås med nya grannar. Vi sår även ett litet frö till tänk kring samhällsplanering och hur vi vill bo tillsammans.


Att mötas genom olika dansuttryck kombineras med fördel med att se föreställningen "Vi är grannar nu" från 2016. Odissi dansproduktion producerar sedan 2003 föreställningar för barn och vuxna med fokus på att utforska tekniken och uttrycken i klassisk indisk dans i förhållande till samtida scenkonst. ODP erbjuder workshopar, kurser och skapande skola verksamhet i samband med och fristående från föreställningar. Ulrika Larsen och Karin Ericson är två starka profiler inom sina dansstilar, verksamma som dansare, koreografer och pedagoger.

Tidsåtgång:

Infomöte: 1 h, Dansverkstad: 1 förmiddag/grupp (2 halvklasser) Kvartersverkstad: 1 förmiddag/klass

Målgrupp:

F-3

Kostnad:

Prisexempel för 2 klasser: (infomöte+ dansverkstäder+ kvartersverkstäder) 12 000. Paket med skapande skola + föreställningen "Vi är grannar nu": 22 000 .

Kontaktuppgifter:

Kontaktperson: Ulrika Larsen
Telefon: 070-485 30 08
E-post: info@odissi.se
Hemsida: www.odissi.se

Skriv ut sidan