Tillbaka

Foto: Christer Blum

MiniMusikal

Temat i MiniMusikalen går att knyta till olika skolämnen eller andra aktuella ämnen ur barnens vardag. Som avslutning spelas MiniMusikalen upp inför en publik. Vi kan gör detta genom 4-5 dagars intensivt arbete då barnen ägnar sin skoldag helt åt att skapa, tillverka och repetera materialet. Alternativt så kan vi komma ut till skolorna en gång i veckan under 3 veckors period och förbereda och arbeta med olika scener. Därefter önskar vi oss 3 dagars sammanhängande repetitionsperiod inför ett avslutande sceniskt framträdande.

Ett exempel på ett mycket lyckat MiniMusikal-projekt är Magisk Musikal som vi genomförde på Kvarnbäcksskolan i Haninge under VT-14. Där arbetade vi utifrån temat utanförskap/innanförskap och konflikt/samarbete.

Jordbro VärldsOrkester i samarbete med PAL - Pipsa Poukka, Annika Koskinen, Louise Kvarby

Tidsåtgång:

4-6 heldagar

Målgrupp:

7-9

Kostnad:

Beroende på antal dagar och elever

Kontaktuppgifter:

Louise Kvarby

0709-820020

Skriv ut sidan