Om DIS / Dans i Stockholms stad och län

På uppdrag av Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt med stöd från Kulturrådet bedrivs danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län av DIS/Dans i Stockholms stad och län. Från och med 2014 har Stockholms läns landsting gett DIS i uppdrag att även bedriva cirkuskonsulentverksamhet. DIS arbete riktas främst till barn och unga, med fokus på att förmedla föreställningar.

Uppdraget är att:

  • verka för att barn och unga ska få se professionella dans- och cirkusföreställningar
  • öka kunskapen och intresset för den professionella dans- och cirkuskonsten
  • stärka och utveckla dansens och cirkusens nätverk i staden och länet
  • ge de dans- och cirkusverksamma en möjlighet till utveckling
  • verka för utbildning och fortbildning av arrangörer 

Genom nätverket DANSISTAN visas dans- och cirkusföreställningar för barn och unga på scener i Stockholms stad och län.

Läs även utvärderingen av DANSISTAN här.

För tillgängligheten i föreställningslokaler och på scener kontakta respektive kommun och scen.