Tillbaka

foto: Martin Skoog

Om möjligt

Vad betyder egentligen de regler vi rättar oss efter. Kan vi ändra? Vad händer med mig eller de andra om jag inte agerar som det förväntas? Vi vrider på begreppen Du, Jag och Vi och formar rörelse, rumslighet och musik. Barnen agerar både publik och medaktör. Tillsammans skapar vi just för detta tillfälle nya regler.

"Om möjligt" har formats i samarbete med elever i årskurs 1, 3 och 5. Utifrån det gemensamma temat delaktighet ledsagas barnen att skapa en föreställning i föreställningen. Vi arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit. Vi skapar rörelser och danssekvenser och vi leker med rytmer. Med våra kroppars rörelse styr vi sensorer i högtalare som skapar musiken. Klassrummet är vår scen och vi tar med oss kompletterande scenografi och ljusteknik. 

Medverkande: Dansarna Anna Ehnberg och Oskar Frisk. Koreograf Ingrid Olterman

Tidsåtgång:

60 min

Målgrupp:

F-3, 4-6, Särskola

Kostnad:

Dag 1: 2 fst. 11000 kr. 3 fst. 15000 kr. Dag 2: 2 fst. 11000 kr 3 fst. 12500 kr. Dag 3: 2 fst. 11000 kr 3 fst. 11500 kr.

Kontaktuppgifter:

Producent Amanda Norlander,       070 499 22 84                           Koreograf Ingrid Olterman,             070 9469478  info@ingridolterman.se  ingridolterman.se 

Skriv ut sidan