Hur kan man prata om dans och cirkus?

  • Hur kan du förbereda din barngrupp/klass för en dans eller cirkusföreställning? 
  • Vad ser vi på scenen? 
  • Hur kan ni samtala om upplevelsen efteråt?

Danskonsulenterna Camilla Luterkort, Åsa Fagerlund  och cirkuskonsulenten Lillemor Strand erbjuder ett seminarium med samtal för en personalgrupp förskollärare och/eller lärare i Stockholms stad och län.

Under en till två timmar tittar vi på dvd-exempel och pratar om föreställningar för barn och unga. Vi visar en enkel analysmodell för samtal kring dans. Vi behöver möjlighet att visa dvd och en tavla att skriva på.

Seminariet kostar ingenting i Stockholms stad och län. 

Om du som bor i övriga landet kan du anlita vår f d danskonsulent Signe Landin och då kostar det 4 000 kr i arvode.

Du får mer information och kan boka på: 
eller på telefon 072-4509370

eller på telefon 072-5397929

Hur kan man prata med barn/vuxna om dans? Läs mer