Tillbaka

fotograf: Johan Nilsson

Rörliga Rader

Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.

Rörliga Rader baseras på boken Det röda trädet av Shaun Tan. En berättelse om en inre känslovärld fylld av djup men också om att känna hopp, även när det känns som svårast.  Föreställning följs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse. Vi tittar närmare på utvalda uppslag och barnen får gestalta dessa i kroppen. Vi avslutar med att prata om och gestalta den glädje och och hopp som barnet känner på sista uppslaget då hen ser det röda trädet.

K O L K O  I N K.  är ett danskollektiv som arbetar med danskonstnärliga och pedagogiska projekt. Verksamhetens vision är att tillgängliggöra dansen och det fysiska rörelseuttrycket genom att kombinera fälten dans, koreografi och pedagogik med riktat fokus mot barn och unga. Samtliga medlemmar är utbildade vid Dans och cirkushögskola och har även lärarexamen från Karlstads universitet.

Tidsåtgång:

ca 30 min

Målgrupp:

F-3

Kostnad:

6000 kr, rabatt vid bokning av flera samma dag och plats

Kontaktuppgifter:

info@kolkoink.se
www.kolkoink.se
Sara Nilsson 0730-275768

Skriv ut sidan