Tillbaka

Foto: Ebba Theorell

Spåra

Tillsammans med Melo skapar barnen ljud, förändrar scenrummet och lämnar avtryck. Spåra vill förmedla lust till eget skapande och förstärka medvetenheten om rörelse, rumslighet och kroppskännedom. Publiken befinner sig mitt i verket och får en nära och fysisk upplevelse av rörelse, rum, ljud och form. Scenrum och publikplats löses upp till förmån för en stark upplevelse där barnen på ett påtagligt sätt inkluderas i skeendet. För att kunna se och möta varje barn och ge alla lika möjlighet att delta i föreställningens alla delar, är publikgrupperna begränsade.Melo riktar sig specifikt mot barn med funktionsskillnader och har spelat många föreställningar för dessa barn och unga i varierade åldrar.Melo anpassar alltid föreställningen efter gruppens behov och möjligheter. 

Livekonstskollektivet MELO startade 2005 och verksamheten har sedan dess skiftat mellan olika uttryck och verkat i flera, olika sammanhang. Melo skapar scenkonstverk, platsspecifika händelser och installationer, vandringar, skivor och workshops och har haft samarbeten med bl.a. Dansens Hus, Weld, MDT, Dansnät Sverige, Konsthall C, NorrlandsOperan, Stockholms Stadsteater och Skarpnäcks kulturhus. 

Tidsåtgång:

Ca 30 min.

Målgrupp:

Hela grundsärskolan och F-3 i grundskolan

Kostnad:

1 st föreställning 10 000 kr 2 st föreställningar samma dag och plats 15 000 kr

Kontaktuppgifter:

info@melo-collective.se

Skriv ut sidan