Tillbaka

foto: Anders J Larsson

Tungumál

Kan en rörelse säga mer än tusen ord? Vissa språk hörs, andra syns eller känns. Hur kommunicerar du?
En dansföreställning som översätter, leker, böjer och vrider på ord och rörelse. Tungumál tar avstamp i Barnkonventionen artikel 12:
”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.”

I workshopen efter föreställningen arbetar vi tillsammans med temat kommunikation både verbalt och fysiskt. Vi testar material från föreställningen och ger utrymme för eget skapande.

 aliEn Dance Company är ett danskompani med stor erfarenhet av skapande skola projekt, både för grundskola och grundsärskola. Föreställningarna är alltid integrarande och publiken är medskapare.

 

Tidsåtgång:

90 min (föreställning + workshop)

Målgrupp:

åk. 4 - 6

Kostnad:

14 000 kr för en föreställning, 4 000 kr för en workshop.

Kontaktuppgifter:


Elina Elestrand, konstnärlig ledare: 073-534 18 10
www.aliendancecompany.se

Skriv ut sidan