Tillbaka

foto: Christina Tingskog

Under konstruktion

Som uppföljning på föreställningen Under Konstruktion 1-3 verkstäder under vilka eleverna tillsammans med två  dansare fysiskt provar olika regler som de gemensamt hittar på. Hur kan en rörelseregel brytas? Hur kan en tumstock eller måttband användas på vanligt och på ovanligt sätt? Hur kan vi använda kroppen på ett vanligt och på ett ovanligt sätt? Beror vanligt/ovanligt på sammanhanget? Hur dansar vi vanligt och ovanligt till en viss sorts musik? Kan teckenspråkstecken bli dans? Vi dansar och provar och pratar om det vi gör. Max 30 elever per verkstad och per föreställning. Färre om eleverna behöver extra stöd.

Christina Tingskog har under många år arbetat med projekt och föreställningar för ung publik. Se www.christinatingskog.se Dansarna har stor erfarenhet av och intresse för att arbeta med olika åldrar och möjligheter. Under Konstruktion gör vi ofta för särskolan.

 

Tidsåtgång:

50 min per verkstad, föreställning 45 min

Målgrupp:

F-3, 4-6, 7-9, Särskolan

Kostnad:

7500 för två verkstäder, därefter 3200 kr per verkstad. Föreställning 9000 kr, 2:a per dag 7500 kr

Kontaktuppgifter:

Christina Tingskog 0704-972464

Skriv ut sidan